Capgirant Barcelona

Un any després dels atacs criminals a Barcelona i Cambrils, la CUP vol fer un especial recordatori a les víctimes i expressar tota la nostra solidaritat cap als familiars i persones estimades. Un  any després el desemparament és total, tan perquè en aquest any no s’ha atès a les víctimes, ferits i damnificats, com perquè

La CUP Capgirem Barcelona presenta al Ple de juliol una proposta d’acord per tal dur a  terme mesures efectives per combatre la massificació turística que pateix la ciutat, aquesta massificació turística comporta una pèrdua de drets per part de les veïnes a la qual cal donar resposta, una resposta que a data d’avui s’ha demostrat

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 10 de juliol 9:30h) En aquesta comissió farem dues demandes d’informació: Demanarem informació sobre el procés d’internalització de les treballadores del projecte “a peu de carrer”, i demanarem pel motiu que a dur a l’Ajuntament a denegar nombroses targetes solidàries a veïns i veïnes. Targetes solidàries Internalització

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 19 de juny 9:30h) Durem a la comissió una proposta per convocar una taula de manera urgent, en el termini d’una setmana,  amb les diferents famílies que es troben en la situació de no poder accedir a les places de l’escola públiques. Aquesta taula tindrà caràcter vinculant,

Plantejar què és el feixisme i quines dimensions socials abraça exigeix situar l’amplíssim espectre de formes de desigualtat i d’inferiorització socials en què es fonamenta la societat capitalista –adonar-nos de com s’instrumentalitzen les diferenciacions socials per classe social, gènere, color de la pell, grup d’edat, per pràctiques sexo-afectives, per etiquetatges polítics, culturals, religiosos, pel lloc

Aquest Ple de maig proposarem que es dugui a terme la compra de la finca que actualment ocupa el projecte del Gimnàs Sant Pau. Entenem la compra d’aquesta finca com una inversió social per al barri del Raval, i per a tota la ciutat. Per una banda demanarem que es treballi conjuntament amb el projecte

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de maig 9:30h) En aquesta comissió demanarem que el Govern aturi el decret d’alcaldia de regulació de les estàtues humanes de Les Rambles de Barcelona i faci un procés participatiu vinculant amb les estàtues humanes per tal d’arribar a un acord sobre com regular la seva

Aquest Ple d’abril presentarem una moció en suport a la tasca que fan els CDR i les persones represaliades per fer-la. També farem dues preguntes en relació a la situació de les treballadores a la ciutat de Barcelona i les característiques de contractació pública. Per acabar presentarem una declaració en rebuig a la crema de

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 13 de març 9:30h) Proposarem a la comissió la inclusió de les següents formacions per a la lliure elecció dels centres de la ciutat: Formacions específiques sobre el passat colonial de la Ciutat de Barcelona així com també  sobre la història del moviment obrer de la ciutat.

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 13 de febrer 9:30h) Proposarem a la comissió dur a terme un acte de recuperació de la memòria històrica en el si del cinema Niza, abans que aquest sigui enderrocat, per recordar els fets que van tenir lloc l’any 1977 al presentar la FAGC. Cinema Niza Comissió