Capgirant Barcelona

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 19 de juny 9:30h) Durem a la comissió una proposta per convocar una taula de manera urgent, en el termini d’una setmana,  amb les diferents famílies que es troben en la situació de no poder accedir a les places de l’escola públiques. Aquesta taula tindrà caràcter vinculant,

Plantejar què és el feixisme i quines dimensions socials abraça exigeix situar l’amplíssim espectre de formes de desigualtat i d’inferiorització socials en què es fonamenta la societat capitalista –adonar-nos de com s’instrumentalitzen les diferenciacions socials per classe social, gènere, color de la pell, grup d’edat, per pràctiques sexo-afectives, per etiquetatges polítics, culturals, religiosos, pel lloc

Aquest Ple de maig proposarem que es dugui a terme la compra de la finca que actualment ocupa el projecte del Gimnàs Sant Pau. Entenem la compra d’aquesta finca com una inversió social per al barri del Raval, i per a tota la ciutat. Per una banda demanarem que es treballi conjuntament amb el projecte

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de maig 9:30h) En aquesta comissió demanarem que el Govern aturi el decret d’alcaldia de regulació de les estàtues humanes de Les Rambles de Barcelona i faci un procés participatiu vinculant amb les estàtues humanes per tal d’arribar a un acord sobre com regular la seva

Aquest Ple d’abril presentarem una moció en suport a la tasca que fan els CDR i les persones represaliades per fer-la. També farem dues preguntes en relació a la situació de les treballadores a la ciutat de Barcelona i les característiques de contractació pública. Per acabar presentarem una declaració en rebuig a la crema de

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 13 de març 9:30h) Proposarem a la comissió la inclusió de les següents formacions per a la lliure elecció dels centres de la ciutat: Formacions específiques sobre el passat colonial de la Ciutat de Barcelona així com també  sobre la història del moviment obrer de la ciutat.

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 13 de febrer 9:30h) Proposarem a la comissió dur a terme un acte de recuperació de la memòria històrica en el si del cinema Niza, abans que aquest sigui enderrocat, per recordar els fets que van tenir lloc l’any 1977 al presentar la FAGC. Cinema Niza Comissió

Aquest dissabte 20 de gener, diverses entitats veïnals i ecologistes han convocat una manifestació per reclamar la interconnexió del tramvia per la Diagonal sota el lema “Prou bloqueig polític, unim els tramvies”. Des de la CUP Capgirem Barcelona entenem que en un context de foment del vehicle privat a la ciutat, de privatització del transport

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de gener 9:30h) Durem a la comissió una proposició per tal que l’Ajuntament es posicioni en la lluita pels drets de les persones trans, i dugui a terme una acció el 15 de març en el marc del dia de la visibilitat trans. El setembre del

Aquest Ple de desembre presentarem una proposició en solidaritat amb els treballadors i treballadores de TITAN, aquesta proposició pretén sumar forces a la seva lluita, i fer front a l’intent de reducció de plantilla de l’empresa. A l’apartat de preguntes demanarem que el govern expliqui si pensa exercir el dret a compra i retracte de la