Capgirant Barcelona

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de gener 9:30h) Durem a la comissió una proposició per tal de demanar al govern que presenti en el termini d’un mes un informe amb les diferents retallades i reestructuració econòmica que s’ha produït en l’àrea de cultura i ens el diferents museus de la ciutat,

Un any després dels atacs criminals a Barcelona i Cambrils, la CUP vol fer un especial recordatori a les víctimes i expressar tota la nostra solidaritat cap als familiars i persones estimades. Un  any després el desemparament és total, tan perquè en aquest any no s’ha atès a les víctimes, ferits i damnificats, com perquè

La CUP Capgirem Barcelona presenta al Ple de juliol una proposta d’acord per tal dur a  terme mesures efectives per combatre la massificació turística que pateix la ciutat, aquesta massificació turística comporta una pèrdua de drets per part de les veïnes a la qual cal donar resposta, una resposta que a data d’avui s’ha demostrat

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 10 de juliol 9:30h) En aquesta comissió farem dues demandes d’informació: Demanarem informació sobre el procés d’internalització de les treballadores del projecte “a peu de carrer”, i demanarem pel motiu que a dur a l’Ajuntament a denegar nombroses targetes solidàries a veïns i veïnes. Targetes solidàries Internalització

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 19 de juny 9:30h) Durem a la comissió una proposta per convocar una taula de manera urgent, en el termini d’una setmana,  amb les diferents famílies que es troben en la situació de no poder accedir a les places de l’escola públiques. Aquesta taula tindrà caràcter vinculant,

Plantejar què és el feixisme i quines dimensions socials abraça exigeix situar l’amplíssim espectre de formes de desigualtat i d’inferiorització socials en què es fonamenta la societat capitalista –adonar-nos de com s’instrumentalitzen les diferenciacions socials per classe social, gènere, color de la pell, grup d’edat, per pràctiques sexo-afectives, per etiquetatges polítics, culturals, religiosos, pel lloc

Aquest Ple de maig proposarem que es dugui a terme la compra de la finca que actualment ocupa el projecte del Gimnàs Sant Pau. Entenem la compra d’aquesta finca com una inversió social per al barri del Raval, i per a tota la ciutat. Per una banda demanarem que es treballi conjuntament amb el projecte

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de maig 9:30h) En aquesta comissió demanarem que el Govern aturi el decret d’alcaldia de regulació de les estàtues humanes de Les Rambles de Barcelona i faci un procés participatiu vinculant amb les estàtues humanes per tal d’arribar a un acord sobre com regular la seva

Aquest Ple d’abril presentarem una moció en suport a la tasca que fan els CDR i les persones represaliades per fer-la. També farem dues preguntes en relació a la situació de les treballadores a la ciutat de Barcelona i les característiques de contractació pública. Per acabar presentarem una declaració en rebuig a la crema de

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 13 de març 9:30h) Proposarem a la comissió la inclusió de les següents formacions per a la lliure elecció dels centres de la ciutat: Formacions específiques sobre el passat colonial de la Ciutat de Barcelona així com també  sobre la història del moviment obrer de la ciutat.