Arxiu de la categoria: Actualitat

Comunicat de la CUP Capgirem Barcelona sobre la interconnexió de les dues xarxes de tramvia

Aquest dissabte 20 de gener, diverses entitats veïnals i ecologistes han convocat una manifestació per reclamar la interconnexió del tramvia per la Diagonal sota el lema “Prou bloqueig polític, unim els tramvies”. Des de la CUP Capgirem Barcelona entenem que en un context de foment del vehicle privat a la ciutat, de privatització del transport públic, d’increment de les tarifes i de precarització laboral de les seves treballadores, el debat sobre el projecte d’interconnexió de les xarxes de tramvies no pot obviar el model de gestió privada vigent.

Actualment, l’explotació de les dues xarxes de tramvia està concessionada fins a l’any 2032 a la matriu empresarial TRAMVIA METROLPOLITÀ S.A., presidida per l’ex-convergent Felip Puig, la qual rep subvencions públiques cada any d’aproximadament 90 milions d’euros i reporta uns beneficis de 14 milions d’euros anuals. Un model de privatització del transport públic construït sobre la base de la política clientelar, les portes giratòries i, en definitiva, el capitalisme d’amiguets practicat per institucions i partits polítics.

Per aquest motiu, des de la CUP Capgirem Barcelona considerem que la recuperació del 100% de la gestió pública del servei de tramvies és una condició necessària per fer possible la interconnexió de les dues xarxes de tramvies. Les millores en la connectivitat, l’eficiència i el servei de tramvia fruit d’una interconnexió només seran possibles si el servei de tramvia respon al bé comú, al control popular i a l’interès de les classes populars i no fomentant el benefici privat i la mercantilització d’un dret tan elemental com és el transport públic. Per aquest motiu demanem:

  • Que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya recuperin la titularitat i la gestió pública, tant del tramvia com de tota la xarxa de transport públic actualment en mans privades, revisant i millorant les condicions laborals de totes les seves treballadores.

  • Que el projecte d’interconnexió esdevingui un punt d’inflexió en l’actual model de mobilitat a la Diagonal, obrint un procés de democratització de l’espai públic i garantint el dret a la ciutat de les classes populars. La Diagonal ha de transformar-se en un eix vertebrador i integrador que trenqui amb l’elitització d’aquest espai i alhora, amb les dinàmiques d’expulsió de les classes populars dels seus barris.

  • Que la interconnexió no sigui un excusa per reduir altres serveis de la xarxa de transport públic, ans al contrari, que serveixi per potenciar la xarxa de bus regular i de bus de barri, recuperant el servei, les freqüències i les unitats retallades els darrers anys.

  • Que es consideri dins dels projectes de mobilitat la perspectiva de gènere i les necessitats pròpies de les feines de cures, entre d’altres, garantint un transport públic lliure d’actituds i agressions masclistes i/o homòfobes.

  • Que s’activi de forma immediata la Taula Social de negociació per al Transport Públic i que les propostes presentades, tant per les veïnes com pels col·lectius i entitats, tinguin un caràcter vinculant.

  • Que l’Ajuntament de Barcelona implementi les demandes de la Plataforma Stop Pujades i que es redueixin les tarifes del transport públic, fent-les accessibles a les classes populars i garantint la gratuïtat del servei per a joves, persones a l’atur, en risc d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat econòmica.

  • Que es reverteixin els processos d’externalització i privatització de serveis com la T-Mobilitat.

  • Que es garanteixi la transparència i la claredat de tots els òrgans de gestió del transport públic, fent públics els sous de la massa directiva fora de conveni de TMB, tal com ha demanat la CUP-Capgirem Barcelona en diverses ocasions.

  • Que s’abordi un pla de pacificació dels carrers de Barcelona per mitjà de l’eliminació de carrils de les vies més densificades i la peatonalització dels barris amb l’objectiu de reduir, de manera dràstica, els nivells de contaminants atmosfèrics i evitar així les 700 morts anuals degudes a la contaminació a la ciutat.

Canviem el model de mobilitat a la ciutat, recuperem el transport públic, ocupem les estacions!

Drets de les persones trans, lluita contra la precarietat laboral, dissolució dels UPAS i drets dels animals (Comissions gener 2018)

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de gener 9:30h)

Durem a la comissió una proposició per tal que l’Ajuntament es posicioni en la lluita pels drets de les persones trans, i dugui a terme una acció el 15 de març en el marc del dia de la visibilitat trans.

El setembre del 2017 es va aprovar una proposició de la CUP per tal de municipalitzar el Servei d’Acolliment d’Urgència per a dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i filles. Demanarem saber quin és l’estat d’execució d’aquest acord.

Proposició visibilitat trans

Pregunta municipalització

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 16 de gener 16:30h)

Atès que l’Ajuntament de Barcelona no disposa d’una Regidoria de Treball, que vehiculi les polítiques públiques d’ocupació i sigui garant de les condicions de treball dignes a la ciutat, proposarem a la comissió engegar una xarxa amb els diferents sindicats, via delegats sindicals, per conèixer les condicions laborals dels veïns i veïnes de la ciutat, i els diferents conflictes que puguin sorgir als llocs de treball.

Tenint el coneixement que l’Ajuntament s’havia compromès a engegar diferents estudis sobre les condicions laborals a la fira Mobile World Congress, demanarem saber en quina situació es troben aquests estudis.

Proposició precarietat laboral

Pregunta condicions laborals MWC

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 17 de gener 10:00h)

En aquesta comissió demanarem al Govern que tiri endavant amb un compromís del seu programa electoral, i un acord també fruit de la negociació dels pressupostos amb la CUP. La dissolució dels UPAS, unitat antiavalot que avui en dia segueix operativa.

El 2016 l’Ajuntament de Barcelona va adquirir diferents compromisos de col·laboració amb l’administració de Kobane, demanarem l’estat en que es troba aquesta col·laboració.

També preguntarem per la situació en la que es troba el projecte de retirada de l’Estàtua d’Antonio López.

Proposició dissolució UPAS

Pregunta col·lacobarció amb Kobane

Pregunta retirada estàtua Antonio López

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 17 de gener 16:30h)

Durem a aquesta comissió la proposta de creació d’un centre d’acollida d’animals encaminat a acollir animals que en poc temps puguin ser adoptats perquè es trobin en unes condicions de socialització i ambientació idònies per restar poc temps, així com la fita ha de ser que aquest sigui el darrer Centre, no perquè duri molts anys sinó per que la responsabilitat de la població en vers els animals faci obsolet un CAAC.

Preguntarem per la situació en la que es troba el treball de recopilació i entrega d’informació de TMB, un treball aprovat fa 10 mesos.

També preguntarem per l’estat d’execució de les mesures aprovades per tal de millorar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire.

Proposició centre d’acollida d’animals

Pregunta transparència TMB

Lluita pels drets laborals a l’empresa TITAN, desallotjament il·legal de veïnes carrer Entença (Ple desembre 2017)

Aquest Ple de desembre presentarem una proposició en solidaritat amb els treballadors i treballadores de TITAN, aquesta proposició pretén sumar forces a la seva lluita, i fer front a l’intent de reducció de plantilla de l’empresa.

A l’apartat de preguntes demanarem que el govern expliqui si pensa exercir el dret a compra i retracte de la finca ubicada al C/Entença número 151.

 

Proposició TITAN

Pregunta bloc Entença

IBI i propietats de l’església, pressupostos participatius i increment de places d’allotjament turístic. (Ple novembre 2017)

Aquest Ple de novembre presentarem una proposició per revisar la situació de privilegi fiscal de la que gaudeixen determinats equipaments, vinculats a entitats privades com l’església. Sovint aquest equipaments tenen un ús lucratiu en forma de centres educatius privats.

En l’apartat de preguntes demanarem saber:

– Quins processos participatius s’han dut a terme en l’elaboració dels pressupostos del 2018

– Quantes places d’allotjament turístic s’han obert des de l’aprovació del PEUAT, i quantes es preveuen durant el 2017, 2018 i 2019.

Proposició pagament IBI, propietats de l’església

Pregunta pressupostos participatius

Pregunta places allotjament turístic

Agressions masclistes, privatització de Mercabarna, Barcelona ciutat antifeixista, Pla Director Urbanístic Metropolità (comissions novembre 2017)

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 14 de novembre 9:30h)

Davant l’alt nombre d’agressions sexuals que es produeixen a la nostra ciutat portarem una proposta per estudiar detalladament la relació entre les condicions de l’espai públic, la concepció d’aquest des d’una perspectiva feminista, i les agressions sexuals.

Proposició agressions masclistes

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 14 de novembre 16:30h)

La direcció de Mercabarna està determinada a privatitzar l’escorxador de la Zona Franca, demanarem que l’Ajuntament faci us de la seva presència al consell d’Administració per tal d’evitar aquest fet.

Proposició Mercabarna

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 15 de novembre 10:00h)

Vist l’augment d’agressions de caire feixista als carrers de Barcelona (quasi sempre coincidint amb mobilitzacions de caire espanyolista), demanarem a l’Ajuntament que posi els seus serveis jurídics a disposició de les víctimes i es personi en tots els cassos coneguts d’agressions feixistes, racistes i classistes.

En el mateix sentit demanarem en quin estat d’execució es troba la nostra proposició aprovada el gener del 2016, per la qual l’Ajuntament adquiria el compromís de posar tots els recursos municipals necessaris per combatre tota expressió feixista a la nostra ciutat.

Proposició ajuntament acusació antifeixista

Seguiment proposició Barcelona antifeixista

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 15 de novembre 16:30h)

Parlarem de l’actualització del Pla Director Urbanístic Metropolità, una procés que s’està duent a terme sense haver obert els espais participatius als municipis que la llei estableix. Per aquest motiu demanarem que siguin creades les comissions tècniques establertes per llei i els espais participatius.

També preguntarem sobre el capteniment del Govern respecte les atraccions turístiques de tracció animal.

Proposició Pla Director Urbanístic Metropolità

Pregunta carruatges de tracció animal

Operació Garzón, Open Camp i massificació turística i cultura (Ple juliol 2017)

Aquest Ple de juliol presentarem una proposició per fer justícia a la memòria del que van suposar els jocs olímpics del 92 per al moviment independentista revolucionari. La proposició demana posar en marxa tot un seguit de mesures per fer justícia a les víctimes de l’operació Garzón.

En quant a les preguntes, voldrem saber les mesures que té previst l’Ajuntament per fer front a les dificultats d’accés a equipaments culturals que suposa la massificació turística.

També preguntarem sobre els plans de futur del govern municipal respecte l’Anella Olímpica i les activitats que s’hi ha de desenvolupar ?

 

Proposició operació Garzón

Pregunta turisme i cultura

Pregunta Open Camp

Lluita contra els fons voltors, dissolució del Consorci de Turisme, municipalitzacions, Qualitat de l’aire (Comissions juliol 2017)

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 11 de juliol 9:30h)

Davant el procés d’expulsió del veïnat que s’esta produint a Barcelona presentarem una proposició per tal de plantar cara a aquesta situació. Fixarem els fons voltors com a epicentre d’aquest procés d’expulsió, i demanarem que l’Ajuntament declari Barcelona ciutat lliure de fons voltors, i que es defineixi un protocol d’intervenció contra aquesta ofensiva.

Preguntarem per les mesures que està duent a terme el Govern per tal de garantir l’accés a la cultura als veïns i veïnes de la ciutatfront la massificació que pateixen aquests equipaments.

Preguntarem per les mesures que està duent a terme l’Ajuntament per fer front als casos d’assetjament immobiliari.

Proposició fons voltor

Pregunta turisme cultura

Pregunta moobing

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 11 de juliol 16:30h)

Vist el full de ruta antisocial de seguir massificant la ciutat que segueix el Consorci de Turisme de Barcelona demanarem a la Comissió que acordi dissoldre aquest organisme.

Proposició dissolució del Consorci de Turisme

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 12 de juliol 10:00h)

En aquesta comissió demanarem que en el pròxims mesos s’iniciïn els tràmits per tal de municipalitzar el Servei d’Acolliment d’Urgència, per dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i filles. Sempre garantint les condicions laborals de les treballadores que donen el servei.

Preguntarem al Govern per les propietats que té l’església a la ciutat derivades de les inmatriculacions, demanarem saber si el Govern pensa tirar endavant un seguit d’expropiacions sobre les mateixes.

També preguntarem per les actuacions que farà el Govern aquest estiu respecte la Venda Ambulant.

Municipalitzacions circuit violències masclistes

Pregunta propietats església

Pregunta campanya manters

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 12 de juliol 16:30h)

Proposarem a la comissió que aprovi una estratègia de millora tant de la qualitat de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire i per l’elaboració d’un pla de reducció de les emissions.

Preguntarem al Govern per la possibilitat de re-evaluar l’etiqueta en aquells gossos que no pertanyen a les races pures previstes per la llei catalana i que presenten un bon comportament social intra i extra espècie.

Proposició qualitat de l’aire

Pregunta gossos perillosos

LGBTI-fòbia, tancament del CIE, transport i massificació turística (Ple juny 2017)

Aquest Ple de juny presentarem una proposició per a combatre la LGBTI-fòbia, la proposta consta d’una bateria de mesures per fer front a l’opressió cap a les persones LGBTI des dels diversos àmbits de gestió de la institució.

Preguntarem pels terminis que es marca l’Ajuntament per a fer efectives les declaracions realitzades respecte l’ordre de precinte tancament del CIE.

També demanarem al Govern si pensa adoptar mesures davant el desbordament del transport públic provocat per la massificació turística.

 

Proposició LGBTI-fòbia

Pregunta turisme i transport públic

Pregunta tancament CIE

Criteris racistes en la selecció de personal, agents cívics, protocol de dol institucional i manifest felí (Comissions Juny 20179

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 20 de juny 9:30h)

Davant la possibilitat que l’empresa Progress hagi emprat criteris de caire racista en la selecció de personal destinat al projecte de seguiment dels menors no acompanyats al Pou de la Figuera, demanarem a la comissió que s’elabori un informe sobre la contractació de les educadores pel projecte concret del Pou de la Figuera. També sol·licitarem que es treballi per la municipalització del servei.

Demanarem saber les accions s’estan desenvolupant, tenint en compte els terminis marcats en el pla de Diversitat sexual i de gènere.

També demanarem la valoració del Govern sobre la nova tarificació social de les escoles bressol ?

Proposició educadors Progess

Pregunta Pla Diversitat Sexual

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 20 de juny 16:30h)

En aquesta comissió demanarem impulsar un pla d’ocupació que garanteixi l’estabilitat laboral dels agents cívics, en restringeixi la temporalitat i equipari les condicions de treball i salarials amb la resta de treballadores de BSM, així com la formació continua necessària per a la prestació del servei amb garantia de qualitat. També demanarem que s’aturi la perpetuació de l’externalització d’aquest servei, posat en concurs el passat abril.

Demanarem saber que pensa fer l’Ajuntament per impedir que empreses que han estat reiteradament condemnades vulnerar els drets laborals, la llibertat sindicat i per discriminació de gènere, continuï resultant adjudicatari de contractes com el de provisió de vestuari de BSM.

Proposició auxiliars agents cívics BSM

Pregunta uniformes BSM sindicalisme

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 21 de juny 10:00h)

En aquesta comissió demanarem que s’impulsi la creació d’un protocol de dol institucional. En aquest protocol s’haurà d’especificar en quins supòsits es convocarà a les regidores del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per mostrar el dol de la institució. En cap cas aquest protocol podrà discriminar a víctimes mortals per raó de sexe, gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica.

Preguntarem per quin motiu la Guàrdia Urbana va intervenir per facilitar el desallotjament de la Nova Rimaia.

També voldrem saber si l’Ajuntament pensa deixar de criminalitzar la vaga de metro tenint en compte que ja s’han produït vàries agressions a treballadors en vaga.

Proposició protocol minut de silenci

Pregunta agressions vaga de metro

Pregunta GUB Nova Rimaia

 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 21 de juny 16:30h)

Presentarem una proposició en favor dels gats de marcat caire antiespecista.

Demanarem que el govern detalli les mesures que pensa dur a terme per a evitar que els autobusos turístics, o autocars discrecionals col·lapsin el carril Bus.

També preguntarem per quin motiu s’han renovat licitacions que suposen mantenir privatitzacions sobre el cicle de l’aigua, i pel calendari i accions que preveu el govern municipal per tal de garantir la gestió pública i  directa del cicle de l’aigua pel què fa a la xarxa de clavegueram de Barcelona.

Proposició Manifest Felí

Pregunta ús carril Bus

Pregunta municipalització clavegueram

Lluita contra la cosificació de les dones, trama Guàrdia Urbana, Via Laietana i Moviment Popular del Rif (Ple maig)

Aquest mes de maig durem una proposició al Ple per evitar l’ús de la dona com a reclam en l’espais subvencionats per l’Ajuntament, arran del recent cas de cossificació que es va donar al passat torneig comte Godó.

Preguntarem si els dos agents involucrats en la mort d’un altre agent i arrel d’això un d’ells ha acusat a l’altre d’haver empès un venedor ambulant, empenta que li va provocar la mort, Sol·licitarem conèixer tots els expedients i causes obertes d’aquests agents, i si aquests dos agents van ser apartats de la seva unitat després de la mort del venedor ambulant.

 En motiu del projecte presentat pel govern de revisar la Via Laietana actual, el qual inclou accions respecte a la memòria històrica preguntarem per quin motiu no s’han tingut en compte les referències a Francesc Cambó.

Finalment presentarem una declaració institucional de suport al Moviment Popular del Rif.

Proposició feminisme als esdeveniments

Pregunta Cambó

Pregunta GUB

Declaració Rif