[vc_mylatest_post title=”El programa, tema a tema” num_items=”15″ columns_count=”5″ my_product_cat=”40″]
[vc_mylatest_post title=”El programa, districte a districte” num_items=”15″ columns_count=”5″ my_product_cat=”41″]
[vc_mylatest_post title=”Principis i Programa de la CUP Capgirem Barcelona” num_items=”3″ columns_count=”3″ my_product_cat=”38″]

1. La candidatura ha de marcar un contracte social lligat a una ètica política que inclogui la limitació de sous i de mandats i l’abolició de les dietes i de tot tipus de privilegis. També en garantirà el control, la rotació i la rendició de comptes de la seva feina. Aquest contracte social serà presentat en un acte públic, i el seu incompliment implicarà la revocació de la persona.

3. La candidatura ha de promoure l’autoorganització i l’apoderament popular, en defugirà la seva representació i restarà alerta a la cooptació institucional de les lluites i de les seves activistes. Alhora que ha d’apostar per la creació d’una organització institucional alternativa descentralitzada territorialment amb capacitat decisòria.

5. Els ingressos institucionals de la candidatura han de servir per a potenciar els moviments i lluites socials, evitant en tot cas el clientelisme, i mai es destinaran a pagar deutes bancaris prèviament adquirits. No demanarem cap tipus de crèdit.

7. La candidatura, per tal d’evitar la professionalització de la política i possibilitar la ruptura, no inclourà les persones responsables del model “marca Barcelona”.

2. La candidatura ha de ser un instrument dels moviments i de les lluites, i en cap cas no pot neutralitzar l’activisme al carrer. En aquest sentit, els debats i els tempos de la candidatura tampoc l’hauran de condicionar.

4. La candidatura ha de generar, assumir i facilitar els instruments i canals (presencials o virtuals) necessaris per traslladar les demandes i decisions dels moviments populars, la gent dels barris i les treballadores, sense sotmetre-les a negociació. Aquests espais han de funcionar de forma inclusiva, han de contribuir a la seva despatriarcalització i combatre-hi tot tipus de relació de poder.

6. La candidatura ha d’assumir com a tasca l’auditoria (de gestió i econòmica) de tot l’entramat municipal i supramunicipal de l’ajuntament de Barcelona, com a eina de transparència per denunciar i desemmascarar l’opacitat institucional. De la mateixa manera, cal assumir com a tasca la (re)municipalització i auditoria dels organismes i les empreses segrestades per la gestió privada i público-privada.

8. La candidatura supeditarà els pactes, aliances i acords al programa i als espais de participació i decisió.