0.1. Estructuració del document

< Torna a l’índex | < 0. Introducció

El present document recull el programa d’acció política de la CUP Capgirem Barcelona amb el que es presenta a les eleccions municipals de la ciutat de Barcelona de l’any 2015.

El programa s’ha dividit en 8 blocs que responen a una classificació política dels marcs de vida de les persones a la ciutat capitalista. El primer és el de serveis públics i drets socials, on rere una denúncia neta de les privatitzacions de drets i serveis públics apuntem a com hauríem de recuperar allò privat i privatitzat en un període immediat i com ho hauríem d’organitzar en un futur a mig termini.

El segon punt és la democratització de la ciutat, on la participació d’arrel i el control col·lectius en són la clau de volta, però també de la mà de mesures de transparència i auditoria, així com reivindicant el dret a la informació amb una comunicació popular.

La lògica productiva, amb especial accent sobre el treball que produeix bens i serveis és el tercer punt. Parlem de sectors productius a la ciutat i destaquem el monocultiu del turisme. Les tasques de cures i reproducció formen, per nosaltres, part de l’eix productiu de la societat, i per això en parlem en clau feminista en aquest punt.

La cultura, entesa en la seva globalitat social, té el seu capítol específic dedicat més al subàmbit de la producció, distribució i conservació de béns purament simbòlics, és a dir el sentit més clàssic de cultura. Però considerant la cultura indestriable de les condicions materials de vida i producció social, les condicions de gènere, laborals, d’habitatge i vida al barri, laborals i productives: considerem els capítols més socials del programa els que realment són estratègics per a una política cultural efectiva, destacant com les millors mesures de política cultural per exemple: la reducció de la jornada de treball sense pèrdua salarial i l’eliminació de la precarietat laboral i en l’habitatge mitjançant la redistribució de la renda i l’eliminació de les reformes laborals.

L’entorn urbà és l’espai de trobada i interacció de la ciutadania. Per això té diversos subeixos i diferenciats: el model energètic i territorial que va de la remunicipalització de la producció i distribució energètica fins a l’anàlisi de contaminació del medi, el model urbanístic de la ciutat, el transport (públic, privat i de persones amb mobilitat reduïda) i la consideració i recuperació del patrimoni popular de la ciutat. Apostem per la superació estructural de la precarietat urbana com l’únic camí realment eficaç per a una salut col·lectiva física i mental.

Considerem que les propostes de la ciutat feminista i LGTBI són i han de ser transversals al llarg del programa, ja que no només les dones són més de la meitat de la població i estan presents a tots els àmbits, sinó que fugim de la pràctica d’encabir els drets de les dones a un dels àmbits dels drets socials. Però al mateix temps creiem que per ser un aspecte de la lluita invisibilitat, li donem un punt propi on es repliquen i s’expliquen de manera conjunta totes les propostes que estan, a la vegada, afegides a cada punt del programa.

La justícia social és la pedra angular de la denuncia del model capitalista. Preferim parlar del mínim punt de partida que és la justícia social, abans que posicionar-nos en clau inclusió o expulsió social. El plantejament rau en la denuncia que en la gènesi de la ciutat capitalista hi ha la interiorització d’una norma i al voltant d’ella es defineixen els col·lectius exclosos.

Finalment, definim com ha de ser la ciutat en la lògica interna i exterior en clau de construcció nacional, per a viure en una Barcelona internacionalista i als Països Catalans lliure de colonialismes espanyols, nordamericans, de la UE i del capital.