Salut

salutEl dret a la salut i a una sanitat pública i equitativa és una necessitat bàsica per a tota la població. La seva privatització afecta directament als grups socials amb menys recursos, com són les dones, families monoparentals, persones seropositives, transexuals, pensionistes, persones migrades sense papers i grups en risc d’exclusió social. La gestió 100% pública és eficient i en el cost del servei no hi han d’haver beneficis econòmics. Els serveis de salut i sanitat han de ser garantistes i no poden mai derivar del nivell de recursos econòmics de la població.

La CUP Capgirem Barcelona volem garantir que l’Ajuntament defensi una atenció primària de gestió 100% pública, gestionada per treballadores i veïnat i sense privatitzacions. Els ajuntaments han d’apostar per una planificació en funció de les necessitats en salut de la població atesa, amb especial atenció en la prevenció, la salut comunitària i la salut pública.

Acualment, l’Ajuntament només participa de forma consultiva del Consorci Sanitari de Barcelona, ens encarregat de la planificació, organització, coordinació, gestió, i l’avaluació dels centres i els serveis de salut. Exigirem que es reverteixin els convenis i concerts del consorci amb entitats amb afany de lucre i que el consorci passi a ser un ens de titularitat i gestió pública en la seva totalitat.

  • 1. Promoure la remunicipalització dels serveis de salut, eliminant externalitzacions i absorvint com a plantilles estructurals els col·lectius treballadors precaritzats.
  • 2. Creació de consells de salut amb capacitat executiva i participació directa en els pressupostos i programes per part de treballadores i veïnat.
  • 3. Augmentar el pressupost per a salut comunitária i pública orientar la salut cap a una concepció més sobirana i propera a la població.
  • 4. Garantir els drets laborals, i un salari i condicions de treball dignes, així com la formació continuada i els torns de treball equilibrats.
  • 5. Eradicar l’assatjament laboral i sexual també en l’àmbit sanitari.
  • 6. Garantir la proximitat dels serveis sanitaris per millorar el funcionament o la prestació de serveis.
  • 7. Adoptar mesures de desconcentració en districtes i barris dels erveis sanitaris, amb una planificació territorial feta amb decisió popular i laboral.
  • 8. Recuperar les urgències desmantellades o reduides i garantir l’atenció sanitària les 24 hores.