Comissió de Drets Socials Cultura i Esports ( 19/01/2016 9:30h )

En aquesta comissió demanarem als grups que donin suport a tirar endavant un estudi de l’estat del parc d’habitatge públic, que inclogui la revisió del procés que s’ha dut a terme els darrers mesos en aquest àmbit, es tiri endavant amb un cens d’immobles buits en el període de 4 mesos i finalment que s’actuï en conseqüència tirant endavant una política d’expropiació de l’ús de fruit d’habitatges buits.

En relació amb la proposició demanarem informació sobre l’acord de l’Ajuntament amb la SAREB a nivell econòmic, procedimental i de balanç final respecte al parc d’habitatge de lloguer social existent.

Arran de la aprovació al darrer ple d’una millora en el protocol de detecció de necessitats d’alimentació dels infants, preguntarem al govern en quin punt es troba la implementació d’aquestes millores al protocol.

Proposició sobre el dret a l’habitatge i els pisos buits a la ciutat

Pregunta negociacions amb la SAREB

Pregunta sobre mancances en l’alimentació infantil

Comissió d’Economia i Hisenda ( 19/01/2016 16:30h )

Proposarem a la comissió que el govern faci un cens, en un període de tres mesos, que quantifiqui les propietats de l’església a la ciutat. També demanarem que es calculi a quant pujaria l’IBI d’aquestes propietats, un impost del qual l’església catòlica d’esta exempta. Finalment demanarem al govern que catalogui el nombre de propietats que l’església s’ha apropiat  pel sistema de la immatriculació.

Preguntarem al govern per la pròrroga del Servei d’Atenció a l’Empresa adjudicat a la Cambra de Comerç el 2013, un servei que es va adjudicar sense concurs ni procés concret, a dit, i per tant el seu perllongament suposaria perpetuar aquesta situació irregular. També fem notar la diferència de pressupost del 2015 (1.500.000 €) al 2016 (300.000 €) que sembla indicar que aquest servei ha estat sobredimensionat.

Finalment demanarem al govern que ens digui la quantitat que aportava el Consorci de Turisme Barcelona al conveni amb la Barcelona Medical Destination, així com exigir la derogació del conveni i la dimissió dels responsables de la firma d’aquest. Tot això tenint en compte que el govern ha manifestat públicament que aquesta signatura s’ha realitzat sense el seu coneixement.

Proposició sobre les propietats de l’església

Pregunta Servei d’Atenció a l’Empresa

Pregunta Barcelona Medical Destination

Comissió de Presidència , Drets de Ciutadania, Participació o Seguretat i Prevenció ( 20/01/2016 10:00h )

En un moment en que l’ombra del feixisme sobrevola els pobles d’Europa de punta a punta portarem a aquesta comissió una proposició per a no donar-li treva a la ciutat de Barcelona. Demanarem al govern que utilitzi tots els recursos al seu abast per a evitar la cel·lebració d’actes de caire feixista o nazi a la ciutat.

Demanarem també que l’Ajuntament utilitzi tots els mitjans per a anular l’estatus legal que gaudeixen determinats espais que donen cobertura o difonen idees racistes, xenòfobes, homòfobes, feixistes i neofeixistes.

Preguntarem al govern si la confiscació de material i diners als manters així com requisar trencar i llençar carnets del Sindicat Popular de Venedors Ambulants forma part d’alguna estratègia del comissionat de seguretat, en cas contrari quines accions pensa emprendre el govern per a sancionar aquestes males pràctiques.

També preguntarem al govern pels acords de l’Ajuntament amb l’Estat d’Israel i les seves ciutats. Demanarem saber també quina és la intenció del govern respecte aquests acords.

Proposició contra el feixisme

Pregunta carnets del Sindicat Popular de Venedors Ambulants

Pregunta agermanament Israel

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ( 20/01/2016 16:30h )

Presentem a aquesta comissió una proposició per a posar en rellevància el desequilibri ecològic que provoca Barcelona a la resta del territori en concret el greuge que provoca l’extracció d’aigua a la Conca del Ter. En aquest sentit demanem que es compleixin els màxims de transvasament d’aigua del Ter fixats en 115Hm3.

També demanarem que la representació de l’Ajuntament a l’AMB actuï en el mateix sentit, demanant contenció en la utilització d’aigua captada del Ter.

Finalment presentarem un seguit de mesures per a millorar l’eficiència i reduir el consum d’aigua de la ciutat.

Preguntarem al govern pel motiu pel qual la Guàrdia Urbana patrulla a Cavall pels carrers de Ciutat Vella. I com actuarien aquests agents en cas que haguessin d’intervenir en alguna situació que requerís d’urgència.

Finalment demanarem al govern si pensa introduir una partida als pressupostos dels 2016 que impliquin una rebaixa significativa dels preus del Transport Públic a nivell de ciutat.

Proposició Aigües del Ter

Pregunta Guàrdia Urbana a Cavall

Pregunta baixada de preus transport