L’escrit d’al·legacions consta de cinc parts. En primer lloc, una consideració prèvia sobre la nul·la voluntat negociadora del govern que en tot moment ha pretès aprovar el pressupost per la via de la qüestió de confiança. La primera al·legació de contingut va dirigida a la manca de previsió de partides per fer els pressupostos participatius de cara al 2018. La segona es dirigeix a un anàlisi general dels ingressos municipals. La tercera és una reflexió sobre les despeses previstes. Finalment, la quarta al·legació planteja un seguit d’esmenes concretes de mínims que entenem que el govern hauria d’acceptar fins i tot aprovant els comptes per la via antidemocràtica del la qüestió de confiança.

En línies generals són les següents:

a) Seguretat: Dissolució dels UPAS de la Guàrdia Urbana, destinant una partida pressupostària a la reconversió de les furgonetes antiavalots per a altres usos, com per exemple dues oficines mòbils.

b) Transport públic: Augment de la partida per al transport públic “ATM – Política Tarifària 2017” en quantitat suficient per revertir els augments produïts des de 2013. Així mateix, destinar els ingressos del Bus Turístic a la rebaixa tarifària i no a la promoció turística.

      c) Sous: Rebaixa d’entre el 25% i el 50% de les retribucions del personal directiu i de gerència.

d) Carnet de ciutat: Incloure les partides previstes per al 2016 (no executada) i 2017 per posar en marxa el carnet de ciutat, tal i com es va acordar en la modificació pressupostària de 2016, i que el govern està incomplint.

e) Renda contra la feminització de la pobresa:Augment fins als 7,5 M€ la partida destinada a la renda per a famílies monoparentals per tal d’assolir la universalització de la mateixa.

f) Cultura: Reversió de les externalitzacions a l’ICUB.

      g) Educació: Doblar la partida destinada a l’obertura de noves escoles bressol municipals per poder assolir una xifra de 20 noves escoles el 2019 enlloc de les 10 que preveu el govern.

h) Violències masclistes i habitatge: Augment fins a 2 milions per a la partida destinada als pisos d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere.

i) Remunicipalitzacions: Dotar al pressupost de les partides corresponents a les remunicipalitzacions, i en especial al estudis per a la l’aigua i la neteja aprovats al Ple del novembre.

Les regidores de la CUP Capgirem Barcelona faran demà una valoració del procés dels pressupostos i en particular de la resposta  del govern a les al·legacions formulades.

 

Document amb totes les al·legacions presentades:

http://capgirembcn.cat/wp-content/uploads/2016/12/Allegacions_Pressupostos_Bcn-CUP_2017.pdf