El passat dia 30 de juny, el Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins es va reunir amb Janet Sanz, presidenta de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i 4arta Tinent Alcaldessa. La presidenta va plantejar la necessitat de col·laborar i treballar juntes en la millora dels espais verds de la ciutat.

Acollint-nos a aquesta voluntat de col·laboració, la CUP Capgirem Barcelona donem suport als treballadors i treballadores i ens sumem a les seves demandes de mesures urgents i inajornables pel bon funcionament de Parcs i Jardins.

MESURES A CURT TERMINI

1- Contractació de personal eventual per cobrir les vacances de la plantilla La necessitat més peremptòria amb la que ens trobem és la falta de personal per realitzar el manteniment del verd, que s’accentua a l’estiu amb els torns de vacances de la plantilla. La necessitat de feina que requereixen els parcs i jardins de la ciutat, agreujats per les onades de calor d’aquest estiu, està produint com a conseqüència la degradació i la pèrdua de les zones enjardinades i una alta mortalitat d’arbres i d’arbustos, fet que obligarà posteriorment, a futurs projectes de recuperació, amb un cost econòmic elevat. Per cobrir aquesta necessitat de personal es disposa de capital en els pressupostos i es compta amb una bossa de treball per poder contractar personal eventual.

2- Jubilació immediata al complir els requisits. Contracte d’interinatge en finalitzar el contracte de relleu ( així s’evita l’amortització de la plantilla) Una mostra de la voluntat restrictiva als drets fonamentals de les treballadores per part del Departament de RRHH, és la limitació que imposa a algunes companyes que compleixen tots els requisits que estipula la llei per accedir a la jubilació parcial, arribant gairebé fins a 5 mesos d’espera per poder acollir-se a dita jubilació. Així mateix, aquesta mesura restrictiva, retarda la contractació de relleu d’una altra persona. Complir amb aquesta proposta, és només qüestió de voluntat política, donat que l’increment econòmic de la mateixa és irrisori i representa finalitzar amb una discriminació que fomenta un malestar entre les treballadores.

3- Reordenació de la direcció de RRHH: Cessament immediat del director i reorganització de tot el seu equip. La seva gestió com a director de RRHH, ha estat plena de conflictes laborals, des de l’any 2006, a més de dur a terme una línia de treball repressora, autoritària i d’amiguismes. Tot plegat, una gestió laboral i de recursos humans antagònica a la que representa les idees de l’actual govern municipal ( Barcelona en Comú ) La contractació mitjançant un sistema de lliure designació del Director de RRHH que es va realitzar de manera precipitada i amb una manca total de transparència, ja va ser refusada per l’actual Presidenta de l’Institut Janet Sanz en el Consell d’Administració a finals del mandat del govern municipal de CiU

4- Declaració de Barcelona ciutat lliure de glifosat Malgrat la voluntat expressada per part de BCNenComú, de la prohibició de l’ús d’aquest pesticida, a dia d’avui es segueix fent servir en els carrers i les zones verdes de la ciutat d’amagatotis; sense informar a les veïnes, tal i com està establert.

5- Dignificació de les condicions laborals del personal en situació de formació dual. Considerem de justícia que les persones que venen a realitzar una tasca productiva a través de la formació dual, se’ls recompensi econòmicament amb el que correspon per a la categoria de peó i no amb una beca de 375€ bruts al mes. Adoptar aquesta mesura significaria acabar amb una doble escala salarial encoberta i així dignificar les condicions d’unes treballadores que venen a realitzar feines anàlogues a la resta de la plantilla.

6- Rescissió del contracte d’assessorament jurídic al gabinet Cuatrecasas Una de les decisions “estrella” adoptades pel director de RRHH, va ser la contractació del gabinet Cuatrecasas per tractar els conflictes amb la plantilla. En tot moment s’ha negat al Comitè d’Empresa la informació de les condicions econòmiques d’aquesta contracta. És inadmissible que un condemnat per frau fiscal, segueixi treballant per l’Administració Pública. Tal i com vam explicar a la Presidenta de l’Institut, n’hi ha moltes més mesures necessàries, però aquestes SIS, són les més urgents. Creiem, però, quela contractació de personal eventual per l’estiu, no es pot ajornar si no ens volem trobar amb una degradació important del verd públic.

MESURES A MITJÀ TERMINI

· Paralització de les externalitzacions.
· Remunicipalització dels serveis.
· Control real dels contractes que estan adjudicats actualment.
· Dignificació de les condicions laborals de les persones que treballen als CET, equiparant-les al conveni de Parcs i Jardins.
· Convocar Oferta Pública d’ocupació.
· Inclusió de les entitats veïnals al Consell d’administració.
· Tornar a ser Parcs i Jardins.

Reportatge fotografic de la deterioració de les zones verdes