En motiu de les pressions d’ERC i el PSC, la proposició per regular les llicències d’obres per tal que el 30% dels habitatges que posin al mercat les constructores siguin de lloguer social, s’ha vist substancialment modificada al no incloure aquesta condició des del moment en que s’aprova el tràmit d’inici, és a dir avui. Això vol dir, que des d’avui i fins l’aprovació final els promotors i constructors poden entrar llicències sense haver de dedicar el 30% de les obres al lloguer assequible.

Des de la CUP Capgirem Barcelona volem alertar que la no inclusió d’aquesta moratòria obre la porta a tot tipus d’efectes no desitjats en la lògica de moviments de capital i especulatius, i és per aquest motiu que hem decidit presentar una proposició d’urgència a la Comissió d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, per tal que en cas d’aprovar-se destinar el 30% del nou lloguer a habitatge social, sigui efectiva la moratòria que determinats grups han volgut retirar, seguint el mandat dels interessos del capital.

Proposició inclusió de moratòria de llicències que no compleixin amb el 30%