Arxiu de la categoria: Principis i programa

Declaració política compromís

Construïm la Barcelona de totes i tots!

En el marc dels debats i reflexions realitzats en la primera Trobada Popular Municipalista, realitzada el dissabte 29 de març de 2014, manifestem el següent:

1.­ El model Barcelona imposat durant dècades des de l’Ajuntament i sota l’impuls dels sectors econòmics més influents de la ciutat ha promogut grans desigualtats, sense contemplar ni respondre a les necessitats de les persones que vivim en aquesta ciutat.

2.­ Persones que, des d’àmbits veïnals, culturals, polítics i socials, fa anys que ens associem, organitzem i treballem per una Barcelona de les majories socials, ens reconeixem com una xarxa oberta i motor per a la transformació social d’aquesta ciutat.

3.­ Veiem la necessitat de començar a construir, entre totes i tots, una candidatura que es reconegui en la tradició de les lluites populars, que contribueixi a empoderar la ciutadania i que esdevingui una eina més al seu servei i al dels moviments socials.

Per tot això, ens comprometem a treballar conjuntament per conformar una candidatura de ruptura que:

  • Tingui com a objectiu construir una Barcelona justa, ecològica, comunitària, solidària, feminista i radicalment democràtica, basada en el dret a la ciutat. Una ciutat feta des dels barris i per als barris i la seva gent.
  • Treballi des del municipalisme per a la construcció social i nacional del nostre país i d’un món més lliure i just.
  • Entengui l’administració pública com un espai més de confrontació social, política i cultural que complementi la resta d’espais i lluites en els que ens reconeixem i en formem part, però que en cap cas entri en les lògiques de la representació.
  • Funcioni de forma participativa i assembleària, on les llistes siguin paritàries, inclusives i plurals, on el programa s’elabori de forma transparent i oberta a la ciutadania, i on s’habilitin mecanismes de democràcia directa, rotació, revocabilitat i rendició de comptes dels càrrecs electes.

Model organitzatiu de la Campanya Electoral de la Candidatura

Aquest document pretén establir els criteris organitzatius i de participació política i democràtica per a la candidatura CUP Capgirem Barcelona per a després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. La ponència parteix de la hipòtesi que s’aconseguira representació a l’Ajuntament de Barcelona, i per tant també en alguns districtes de la ciutat.

Degut a les dificultats obvies que suposa imaginar les necessitats, les dificultats i les dependències que es poden derivar de la entrada de la CUP-Capigirem Barcelona a l’Ajuntament, aquesta ponència es limita a fer una proposta que permeti començar a treballar durant el primer any de la legislatura i es preveu que passat aquest primer any es pugui dur a terme una valoració política i organitzativa en funció de l’activitat real i de les necessitats que s’hagin detectat amb l’objectiu de completar l’estructura, rearticular-la o refer-la del tot si és necessari.

La candidatura CUP-Capgirem Barcelona s’organitzaria a diversos àmbits territorials (barris, districtes i ciutat) i sectorials. En cadascun d’aquests s’articularan processos assemblearis oberts almenys una vegada l’any per tal de fer balanç de l’activitat realitzada i recollir propostes. La candidatura podrà habilitar mecanismes de participació i decisió directa oberts a tothom quan ho consideri necessari en qüestions de gran rellevància política per als barris o per al conjunt de la ciutat.

Descarregar document.

Marc Polític de la Campanya Electoral

Aquesta candidatura s’emmarca dins els municipalisme constituent i planteja un canvi de model social i econòmic , la ruptura amb el règim del 78 i l’alliberament nacional basat en l’autoorganització de les classes populars i la seva acció col·lectiva arrelada al territori, en el nostre la ciutat de Barcelona i els seus barris. Un espai per viure.

Descarregar document