Aquest document pretén establir els criteris organitzatius i de participació política i democràtica per a la candidatura CUP Capgirem Barcelona per a després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. La ponència parteix de la hipòtesi que s’aconseguira representació a l’Ajuntament de Barcelona, i per tant també en alguns districtes de la ciutat.

Degut a les dificultats obvies que suposa imaginar les necessitats, les dificultats i les dependències que es poden derivar de la entrada de la CUP-Capigirem Barcelona a l’Ajuntament, aquesta ponència es limita a fer una proposta que permeti començar a treballar durant el primer any de la legislatura i es preveu que passat aquest primer any es pugui dur a terme una valoració política i organitzativa en funció de l’activitat real i de les necessitats que s’hagin detectat amb l’objectiu de completar l’estructura, rearticular-la o refer-la del tot si és necessari.

La candidatura CUP-Capgirem Barcelona s’organitzaria a diversos àmbits territorials (barris, districtes i ciutat) i sectorials. En cadascun d’aquests s’articularan processos assemblearis oberts almenys una vegada l’any per tal de fer balanç de l’activitat realitzada i recollir propostes. La candidatura podrà habilitar mecanismes de participació i decisió directa oberts a tothom quan ho consideri necessari en qüestions de gran rellevància política per als barris o per al conjunt de la ciutat.

Descarregar document.