La CUP Capgirem Barcelona posarà sobre la taula la oferta adreçada al GSMA per part de diverses institucions i organitzacions on l’Ajuntament de Barcelona hi te un paper destacat.
Aquesta oferta es centra en vendre la ciutat com un emplaçament atractiu per a la realització del GSMA fins l’any 2023 amb tot un seguit de privilegis econòmics i beneficis fiscals. La proposició que portem a la comissió vol instar al govern a obrir un procés de renegociació de les condicions ofertes al GSMA.

Oferta adreçada al GSMA, valoració i proposició

En el mateix context que la proposició demanarem informació a l’Ajuntament sobre l’aportació anual que es fa a la fundació Mobile World Capital.

Pregunta sobre l’aportació a la fundació Mobile World Capital