Compromís de les candidatures que concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015

Compromís signat entre la CUP Capgirem Barcelona i l’Assemblea Nacional Catalana.

Barcelona, és conscient del repte políticament transcendent que viu el país arran del procés per constituir un nou estat independent per a Catalunya. També és sabedora del paper especialment important que hi tenen els municipis, així com de la necessitat d’impulsar des dels ajuntaments les accions que corresponguin per continuar donant fortalesa, legitimitat i suport al procés que ens ha de portar a la constitució de la República catalana com a estat independent. Per això, els integrants d’aquesta candidatura, en el cas de ser elegits com a regidors o regidores, alcalde o alcaldessa del nostre ajuntament, ens comprometem a:

1) Proposar al primer Ple municipal ordinari l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a tenir-hi un paper actiu.

2) Promoure campanyes des del nostre grup municipal per contribuir a fer que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d’un estat independent en el seu programa.

3) Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una majoria independentista al Parlament, i s’acordi per part de les forces sobiranistes l’execució d’un full de ruta inequívocament independentista, proposarem que el nostre ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del Parlament de Catalunya per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l’Estat espanyol.

4) Proposar que l’alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat municipal, participi en l’Assemblea de Càrrecs Electes que es constituirà en el cas que les institucions espanyoles intervinguin o suprimeixin les institucions catalanes d’autogovern. Aquesta Assemblea estarà formada pels diputats del Parlament de Catalunya i els representants dels municipis de Catalunya amb l’objectiu d’assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i institucional.

5) Si s’ha de donar suport perquè algú obtingui l’alcaldia, haurà de ser una candidatura amb un compromís social, de base i en pro de la independència, tal i com s’especifica en els punts anteriors. Qualsevol pacte o facilitació de la investidura d’un alcalde o alcaldessa de Barcelona, serà decidit en assemblees obertes posteriors al 25 de maig.

CFZxYivWMAId6li