Aquest divendres 29 de gener es duran a terme dues sessions plenàries a l’Ajuntament. La primera serà una sessió de debat de l’estat de la ciutat, un debat que el govern ha volgut emmarcar al voltant de l’informe d’estat de la ciutat que ha presentat.

Posteriorment tindrà lloc la sessió ordinària del Ple, en aquest espai la CUP Capgirem Barcelona presentarà una proposició per a tirar endavant amb un cicle de municipalitzacions. Amb la finalitat d’internalitzar la plantilla actualment externalitzada a mida que acabin els contractes amb les empreses subcontractades.

Per a aconseguir aquests objectius la CUP Capgirem Barcelona insta al govern a fer ús de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 10.4 i 70.1 de l’EBEP.

En l’apartat de preguntes intentarem escatir qui esta mentint en relació a la promoció d’una mútua de salut privada dins el conveni del personal de TMB. I davant d’aquest fet quines mesures pensa prendre el govern.

Finalment demanarem saber, davant l’anunci de creació de 13.000 llocs de treball temporal relacionats amb el MWC, a quins sectors afecten aquests llocs de treball, la relació entre homes i dones contractats/des, sota quin conveni treballaran, quants d’aquests treballadors i treballadores són contractats/des per empreses públiques i quantes per empreses privades, quins sous tindran i quina duració tindran els contractes.

 

Proposició municipalitzacions

Pregunta mútua privada TMB

Pregunta llocs de treball al MWC