Subscrivim la Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores.

Subscrivim la Declaració Institucional arran de la sentència en cassació 2650/2016 del Tribunal Suprem que declara nul de ple dret el Pla Especial del Parc de Montseny aprovat per la Generalitat de Catalunya l’11 de desembre de 2008, i en defensa de la preservació del Parc Natural del Montseny.

En aquest sentit, des de CUP Poble Actiu (CUP-PA) trobem a faltar uns major concreció en els terminis per a tenir una aprovació inicial del nou Pla Especial així com la demanda de suspensió cautelar de llicències d’activitats en tant es tramita el nou Pla Especial de Protecció del Parc Natural del Montseny.

El contingut íntegre de les declaracions institucionals el podeu consultar aquí.

 

 

 

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

Es presenta l’Informe de la Intervenció General d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’any 2016.

33 dies de mijana pel pagament a proveïdors.

Es presenta l’acceptació de delegacions de diferents tributs a l’Organisme Recaptació i Gestió Tributària (ORGT).

La CUP Poble Actiu (CUP-PA) s’abstindrà de qualsevol nova delegació en tant no es regularitzi i equiparin les condicions laborals amb la resta de treballadores de la Diputació.

Cal recordar que 300 de les 700 treballadores de l’ORGT han de fer ampliació de jornada per a dignificar el seu sou. A més, no disposen de flexibilitat horària, ni pla de mobilitat, ni pla d’igualtat, ni concurs de trasllats ni permutes. A més s’estan prenent decisions al marge del Comitè de Salut i Seguretat (CSS) pel que fa al Pla director de seguretat. Les treballadores reclamen un protocol de seguretat, la defensa jurídica de les treballadores en cas d’agressions i la figura del mediador de conflictes amb les usuàries a més de mampares de metacrilat per desenvolupar la seva feina.

Donem recolzament al traspàs de titularitat d’una carretera a Pacs del Penedès.

Ens abstenim al dictamen del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca de Santa Sussanna al Parc Natural del Montseny.

 

SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

Ens abstenim a l’adhesió al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum en tant no s’ha de vincular la seva celebració a la legalitat espanyola.

Votem favorablement a incloure clàusules contractuals de lluita contra la vulneració del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari i de suport a la creació d’una Guia Ètica i dels Drets Humans per a la contractació i la compra pública municipal. La moció de cau pels vots contraris d’ERC i CiU i el vot de qualitat de la presidenta Mercè Conesa.

Presentem moció per acordar la no col·laboració ni participació de la Diputació de Barcelona en actes, jornades o programes organitzats per entitats bancàries que hagin estat rescatades amb diners públics i ordenin desnonaments.

La moció decau pels vots contraris de CiU, ERC, C,s i PP.

La manca de credibilitat del PSC-PSOE després d’evitar la derogació de la LRSAL fa que votem contràriament a una moció per a millorar el finançament dels ajuntaments catalans.

Votem contràriament a moció per a la baixa de la Diputació com a entitat adherida a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) després d’haver estat impulsors de l’adhesió amb moció aprovada a l’octubre de 2015

Es dóna compte de la resolució de Junta de Portaveus per al seguiment de la tramitació i compliment dels acords derivats de les mocions aprovades en el Ple de la Diputació en el mandat 2015-2019.

 

DECRETS

Preguntem per la derivació de responsabilitats a la Direcció de Relacions Internacionals (DRI) de la Diputació després de l’ofici del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona per a la transmissió d’expedients i la suspensió de pagaments d’aquests expedients arran de l’actuació de l’Oficina Antifrau després d’una denúncia del grup CUP Poble Actiu (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona.

 

PRECS

Demanem la dimissió de la Núria Parlon (PSC) com a vicepresidenta 5ª de la Diputació sense cap mena d’atribució executiva.

Preguntem sobre les mesures en relació a l’auditoria de riscos psicosocials a prendre en el termini d’un mes després de la greu situació detectada.

Preguem a la presidenta que s’abstingui de fer pronunciaments no acordats amb els municipis en referència a la inclusió a la primera corona metropolitana del transport públic.

 

PREGUNTES

Preguntem pels terminis per a l’aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Montseny i per lasuspensió cautelar de llicències.

 

Declaracions Institucionals:

Dia Internacional de les Dones Treballadores

Parc Natural del Montseny

La moció de CUP-PA

L’streaming del Ple https://www.youtube.com/user/Diba