El passat 25 de febrer va tenir lloc el Ple Ordinari de la Diputació de Barcelona.

A més de l’acceptació i ampliació de les funcions de recaptació de tributs de diversos ajuntaments per part de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació es va sotmetre a votació l’ampliació de competències del conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i les quatre diputacions catalanes. La CUP Poble Actiu va esperonar el govern per aconseguir una reforma més ambiciosa de la Hisenda pròpia dins de la Nova República Catalana.

Des de la Intervenció General es va donar compte de l’Informe d’impuls de la factura electrònica i del registre comptable de factures.

També es va acordar el traspàs de dues carreteres i la pròrroga del conveni de col·laboració per a la gestió, manteniment i conservació del Parc Fluvial del Besòs.

En la part de seguiment i control de la gestió corporativa es van presentar i aprovar diverses mocions.

Destaca la presentada en defensa de l’Escola Pública pels grups de la CUP Poble Actiu, Entesa, PSC i ERC.

La moció, nascuda de la comunitat educativa, la podeu llegir íntegrament aquí i és la base de la manifestació del MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) de diumenge 28 de febrer a les 11,30h. a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Presentada i aprovada en multitud de municipis, la moció defensa la co-responsabilitat dels ajuntaments i governs locals en la planificació educativa a més del manteniment de totes les línies de P3 a la preinscripció, la reducció de ràtios, un pla calendaritzat de construcció i millora d’equipaments i edificis, la supressió dels concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe i el consens per establir un nou marc legal adequat a l’actual context econòmic, social i demogràfic.

L’altra moció aprovada ha estat la de suport de la llibertat d’expressió i l’autonomia local en la programació d’activitats culturals als municipis.

En l’apartat de Precs, la CUP Poble Actiu ha tornat a demanar la dimissió de la senyora Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena de la Diputació sense atribucions i que la Diputació deixi de finançar el Circuit de Catalunya amb 2M€ anuals de diners públics a una activitat privada que contribueix notablement al canvi climàtic.

Per acabar el Ple, la CUP Poble Actiu ha preguntat per l’equiparació de les treballadores de l’ORGT(Organisme de Recaptació i Gestió Tributària) amb la resta de treballadores de la Diputació i pel pressupost de seguretat a les 110 oficines del mateix organisme arran dels incidents violents patits per algunes treballadores recentment.

 

 

 

 

Informació relacionada:

 

Vídeo del Ple: https://www.youtube.com/watch?v=2d2J9lf-z0s

Moció dels grups CUP-PA, Entesa, PSC i ERC a la Diputació de Barcelona en defensa de l’escola pública