Part Resolutiva

La CUP Poble Actiu dóna suport a l’acceptació de la delegació de tributs a l’ORGT dels ajuntaments de Cardedeu, Lliça de Vall, Molins de Rei, Prats de Lluçanès, Pujalt, Sant Quintí de Mediona, Sant Salvador de Guardiola, Santa Maria de Miralles i Taradell.

Votem contràriament a l’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la disciplina de mercat per a 2017. En un context de construcció nacional, hauria de ser la Generalitat qui assumís més competències i no a l’inrevès.

 

Seguiment i Control de la Gestió Corporativa

Ens abstenim a la moció presentada per PSC, C,s i PP per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis per manca de credibilitat d’aquells que han practicat sistemàticament les retallades en programes d’assistència i dependència.

Presentem moció per a l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública.

La moció és aprovada àmpliament amb el vot favorable de tots els grups excepte del PP que hi votà en contra.

El contingut íntegre de la moció el podeu trobar aquí.

Donem suport  a la moció per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament en el procés de reclamació.

Presentem amb altres grups un moció d’urgència d’adhesió a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra.

 

Decrets

En l’apartat de resolucions dictades per la presidència de la Corporació preguntem per:

-Auditoria de seguiment del Catàleg de Serveis

-Incoacció de diferents expedients

-Conveni amb Govern Locals Units

-Llicències informàtiques

-Operació d’endeutament de 13M€

-Modificacions de crèdit

-Conveni amb Federació Catalana de Judo

-Amiant

 

Precs i Preguntes

Demanem la dimissió de la Núria Parlon, vicepresidenta 5ª sense cap mena d’atribució executiva.

Preguem que la informació econòmica sol·licitada sobre l’aportació de la Diputació a diferents ajuntaments sigui exacta.

Preguntem si hi haurà debat intern a la Diputació sobre el nou model d’organització local.

Lamentem els 1.200.000€ concedits a l’organització del World Roller Games al temps que la Diputació denega ajuts a ajuntaments en matèries com promoció de la mobilitat sostenible, eficiència energètica, estalvi i energies renovables, suport a la gestió ambiental sostenible del verd urbà, horts públics, planejament urbanístic, gestió ambiental de residus, neteja viària, abastament d’aigua i altres recursos locals.