El passat 28 de gener va tenir lloc el Ple Ordinari de la Diputació de Barcelona en el que, a més d’aprovar el Plec de Bases per seleccionar l’entitat financera per formalitzar les accions del programa de crèdit local es van presentar diferents mocions.

Tots els grups polítics de la Diputació han mostrat el seu suport i recolzament a les dones polítiques que pateixen assetjament de diversos tipus per la seva doble condició.

La primera moció presentada en suport de la plataforma en defensa de l’Ebre ha tingut el recolzament de CUP Poble Actiu remarcant la necessitat de no especular amb un bé de primera necessitat com l’aigua. La moció s’ha aprovat per àmplia majoria.

La portaveu de CUP Poble Actiu, na Maria Rovira ha assenyalat que ja el 1989 es va fer un minitrasvasament que va tenir l’aval dels grups que avui rebutgen el Plan Hidrológico Nacional.

“No ens agrada que es faci un ús partidista dels recursos naturals”, clogué.

La següent moció versava sobre la revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. La CUP Poble Actiu ha recordat la privatització d’Aigües Ter-Llobregat l’any 2012 tot esperant que es reverteixi aquesta situació i animant als municipis on hi ha alcaldies progressistes per a que avancin cap a les municipalitzacions, cosa que no passa a Barcelona o no es veuen els passos del govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en aquest sentit. La CUP Poble Actiu assenyalà literalment que les bones intencions són fantàstiques però que són indispensables els fets concrets. Moció aprovada.

La CUP Poble Actiu ha presentat a debat una moció en suport als condemnats pels fets Aturem al Parlament.

La defensa ha començat amb la pregunta de si són justos 3 anys de presó per exercir el dret de reunió i manifestació sense violència física. S’entén que és una condemna política i que les institucions han de posicionar-se perquè se’ls ha condemnat pel que són i no pel que han fet de la mateixa manera que al franquisme es condemnava gays, comunistes o anarquistes pel simple fet de ser-ho amb l’única intenció d’atemorir la població. La CUP Poble Actiu creu que cal evitar l’ingrés a la presó per tots els mitjans. Moció rebutjada amb els vots (vergonyants) de CiU, C,s, PP i PSC.

Per acabar l’apartat de les mocions, s’ha aprovat per unanimitat una moció per a la implantació de Plans i Polítiques Locals d’eradicació de l’assetjament escolar, l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais juvenils.

 

A l’apartat de donar compte de les resolucions del govern, la CUP Poble Actiu ha demanat informació sobre els convenis amb entitats financeres als Parcs Naturals de la Diputació, hem sol·licitat l’impuls a projectes culturals com a element també de desenvolupament econòmic a més de la indústria i els serveis relacionats amb atenció a les persones.

S’ha sol·licitat informació sobre el Banc d’accions formatives, el Llibre d’Estil i els protocols i plataformes per realitzar inventaris municipals.

La CUP Poble Actiu ha demanat revisió de les inversions al Palau Güell i el cost de determinats stands a fires. A més s’ha demanat informació ulterior sobre els convenis amb diferents col·legis d’advocats i els Serveis d’Intermediació de Deutes amb l’Habitatge.

Per acabar, s’ha parlat de la necessitat de preservació dels espais naturals davant l’allau turístic o la celebració de proves esportives als Parcs.

A l’apartat de Precs i preguntes la CUP Poble Actiu ha tornat a demanar la dimissió de Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena de la Diputació sense cap mena d’atribució política.

Igualment, s’ha sol·licitat major celeritat en la respostes a preguntes formulades en diferents àmbits.

S’han demanat convenis, decrets, acords i/o protocols formalitzats entre la Diputació (Direcció de Relacions Internacionals) amb la Fundación Bellota i Alcitron, la Federació nacional catalana de confraries de pescadors i Economia y cohesión social para el desarrollo (ECOSDE).

Respecte al Portal de la Transparència, la CUP Poble Actiu ha demanat que aparegui tot el personal eventual, d’assessorament polític i de confiança contractat per la Diputació.

L’equitat en el repartiment dels ajuts que reben els municipis ha de premiar en l’acció de govern de la Diputació i, en aquest sentit, la CUP Poble Actiu ha demanat que s’estudiï l’elaboració de Cercles de Comparació Intermunicipal respecte a recursos rebuts de la Diputació provincial.

Pel que fa a les preguntes, des de la CUP Poble Actiu s’ha sol·licitat al govern què pensa fer amb el deute de 30.640€ que la FECAC té amb la Diputació i com estan les negociacions per a l’equiparació laboral de les treballadores de l’ORGT amb les homònimes de la resta de la Diputació.

 

Informació relacionada:

Vídeo del Ple

Moció de suport a l’acció ‘Aturem el Parlament’