PART RESOLUTIVA

S’aprova la ratificació de l’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci de la Colònia Güell. La CUP Poble Actiu vota contràriament al respondre aquesta aprovació a la LRSAL, llei estatal que limita la sobirania i autonomia locals que cal desobeir.

Ens abstenim a la dissolució del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona davant el dubte d’un important sobrecost de personal de 2015 no aclarit encara pel govern.

Ens oposem a la ratificació de l’Acord adoptat en la Mesa General de negociació de matèries comunes al no ser aquest subscrit per la Plataforma d’Interines de la Diputació les principals afectades.

Abstenció a l’aprovació inicial de la modificació de plantilla de l’organisme autònom Institut del Teatre.

Votem contràriament a la 12ª modificació de crèdit del pressupost de la Diputació ja que afecta al Pla estratègic de subvencions i en encara no s’han definit criteris objectius per a la concessió de dites subvencions.

Abstenció a la cessió d’un immoble a favor de l’ajuntament de Canet de Mar per albergar l’àrea de Promoció Local amb la pregunta de si tots els ajuntaments han d’oferir tots els serveis o cal buscar fórmules de mancomunació supramunicipal i comarcal.

Valoració política molt crítica amb l’estat d’execució del pressupost 2016 corresponent al segon trimestre ja que cal la revisió d’àrees amb més necessitat de resposta.

Recolzem el conveni de col·laboració entre la Diputació, l’ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol fins l’any 2022.

Recolzem el traspàs d’un tram de carretera a Tiana.

Ens oposem a la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge per la submissió a la LRSAL.

Donem suport al conveni per ordenar l’ús públic a la vall del Flequer.

PART DE SEGUIMENT I CONTROL

Presentem moció de suport als 27 de la UAB en defensa de la universitat pública i el dret de manifestació.

S’aprova malgrat els vots contraris de PP, C,s i PSC.

Recolzem moció per assolir un salari mínim de referència de 1.071€ per treballadores i proveïdores de la Diputació.

Donem suport a mocions pel reconeixement, ajuts i benestar social de persones celíaques i per a l’elaboració d’una ordenança tipus sobre contaminació odorífera destinada als ens locals.

DECRETS

Reclamem informació de sobrecost de personal a l’Escola Industrial.

 

PRECS I PREGUNTES

Tornem a demanar la dimissió de Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena de la Diputació sense cap atribució.

Lamentem la concessió de 2M€ al Circuit de Catalunya que contribuirà i fa hipòcrita la lluita de la Diputació contra el canvi climàtic.

Exigim l’explicació de determinats temes a les Comissions Informatives i de Seguiment de la Diputació, especialment a aquells d’impacte econòmic i/o polític gran.

Plantegem si el model de Meses de Concertació de la Diputació és el més adequat i si no caldria buscar una fórmula per a que els ajuntaments rebessin recursos en funció de les seves necessitats reals i no de l’habilitat comercial del seu alcalde/alcaldessa.

Tornem al setembre. Seguim!