Es llegeix la Declaració institucional amb motiu del dia de l’orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI).

 

PART RESOLUTIVA

Es ratifica la dedicació parcial de diferents càrrecs. Des de la CUP Poble Actiu argumentem que els sous directius a la Diputació no s’adiuen amb la realitat dels ciutadans de la demarcació de Barcelona amb més d’un 20% per sota del llindar de la pobresa i una renda familiar mitjana de 30.000€ anuals quan aquí estem parlant de sous de 70-80.000€.

Recolzem que la Diputació deixi sense efecte i revoqui els diferents títols honorífics reconeguts a Francisco Franco i altres alts càrrecs del règim franquista.

Ens abstenim a l’assumpció del Consorci el Far per part del Consorci de les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona. Exposem que cal una revisió profunda de la presència de la Diputació a diferents consorcis i organismes públics.

Votem contràriament a una modificació de crèdit en tant no hi hagi un criteri clar i definit de la concessió de subvencions a la Diputació.

Ens abstenim a la modificació de taxes a l’Institut del Teatre per l’ús de diferents espais.

La Diputació “prestarà” 40M€ a la Generalitat per a que aquesta pugui fer front al pagament de compromisos amb els ajuntaments. Ens preguntem el per què de l’ofec econòmic de la Generalitat per part de l’Estat espanyol així com per la crisi del sistema capitalista, les oligarquies xucladores catalanes i espanyoles, els paradisos fiscals, el 3% i una fiscalitat no progressiva.

Organisme de Gestió Tributària. Es presenta l’assumpció de la funció de recaptació d’impostos de diferents municipis. Ens abstenim en tant la Diputació no equipari els drets dels treballadors de l’ORGT i resolgui el conflicte laboral existent ja que no es pot mantenir la qualitat amb més competències en les condicions actuals.

Votem favorablement al traspàs d’un tram de carretera a l’ajuntament de Mediona.

Ens abstenim en l’adjudicació de diferents concessions demanials sobre aprofitaments apícoles, pastures, tòfones i pinyes.

Recolzem un conveni entre la Diputació i diferents ajuntaments per a la Prevenció d’Incendis Forestals.

 

PART DE SEGUIMENT I CONTROL

Recolzem l’acord de Junta de Portaveus envers la campanya “No puc esperar” pels ciutadans amb malaltia de Crohn i colitis ulcerosa per facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.

Presentem moció CUP Poble Actiu “per un cens d’edificis amb risc d’amiant” que s’aprova amb el vot unànime de tots els grups.

La moció aboga per la col·laboració de la Diputació amb els municipis que ho sol·licitin per a l’elaboració de censos d’edificis municipals amb risc d’amiant i potenciant la formació del personal tècnic municipal.

El contingut íntegre de la moció el podeu llegir aquí.

 

Presentem moció CUP Poble Actiu “sobre els comptadors telegestionables” que s’aprova amb els vots favorables de CUP-PA, CiU, ERC i Entesa.

Actualment s’està incomplint la normativa europea ja que no es notifica el canvi dels comptadors als usuaris amb tres mesos d’antelació. A més, Endesa impedeix la instal·lació en la seva xarxa de comptadors d’altres fabricants. Existeix igualment risc per a la privacitat ja que els comptadors permeten l’obtenció massiva de dades personals de les famílies. Finalment, s’assenyala la preocupació per l’emissió de radiacions electromagnètiques.

El contingut íntegre de la moció el podeu consultar aquí.

 

Donem recolzament a la moció per incloure com a clàusula essencial dels contractes públics que el contratista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Votem favorablement a la proposta “Ara Rodalies” en referència en referència a la manca de manteniment a la xarxa ferroviària.

En l’apartat de precs i preguntes tornem a demanar la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena de la Diputació sense cap mena d’atribució i que la Diputació deixi de finançar la contaminant i privada activitat al Circuit de Catalunya.

 

Moció Amiant

Moció Comptadors

Streaming Ple Diputació