Pressupost 2016

El govern de la Diputació (CiU-ERC) ha presentat i aprovat amb el suport del PSC el Pressupost 2016 de la Diputació en el Ple de novembre.
La CUP Poble Actiu (CUP-PA) ha votat en contra per la manca de debat previ, la no presentació del Pla de Mandat 2016-2019, la no contemplació de cap instrument de desconnexió-indenpendència respecte l’Estat, pel model de subvencions, l’augment de partides a Presidència i Protocol, la descoordinació dels organismes autònoms i el desconeixement de les tasques dels òrgans dependents, per partides que no s’executen i que desvirtuen el pressupost amb modificacions de crèdit i el continuisme imperant.
La CUP-PA va sol·licitar, sense èxit, que el govern deixés damunt la taula el Pressupost i es debatés en un Ple Extraordinari. El pressupost ha estat plantejat sense permetre la proposta i la fiscalització de les diputades de CUP-PA. “Vostès no ens deixen fer la nostra feina” afirmaven des de la CUP Poble Actiu, assenyalant el poc temps d’anàlisi plantejat i el volum de documentació tècnica a considerar (5.000 pàgines). Igualment, s’ha lamentat que als ingressos, s’hagi congelat el recàrrec provincial de lAE (Impost d’Activitats Econòmiques) que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros anuals, congelació que, afirmen, agreuja la dependència estatal.
Pressupostos massa assistencialistes que no generen eines d’empoderament i autosuficiència dels municipis.

Xarxa de Governs Locals

Important eina de concertació amb els ajuntaments amb protocol presentat abans de tenir un Pla de Mandat i sense la nostra participació. Abstenció.

Modificació de crèdit

Vot contrari de CUP-PA amb Pla de subvencions que inclou el Centre d’Estudis Jordi Pujol.

Informes Intervenció

Extensa anàlisi dels números de l’ens públic de la Diputació.
Destaquen les pèrdues de la Fundació Josep Comaposada (75M€) i l’elevat endeutament de la Fira de Barcelona (602M€) tenint una xifra de negoci de 19,5M€ anuals.

Pagament de Tributs a l’Àgencia Tributària Catalana

Moció de CUP-PA aprovada just l’endemà que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués la contractació de personal d’altres administracions per treballar a l’ATC.
Desobeïm!
La Hisenda Catalana constitueix eix fonamental en la creació de noves estructures d’Estat.

Pobresa Energètica

S’aprova la moció que presentem des de CUP-PA per lluitar per a que tothom tingui garantit els subministraments bàsics d’energia. La Diputació contempla partida específica al pressupost 2016.

Precs i preguntes

Tornem a demanar la dimissió Núria Parlon (PSC) com a vicepresidenta 5ª sense atribucions que cobra 6.367,42 € per a no fer res.
Qüestionem la contractació de l’actual secretari d’organització municipal del PSC i expresident de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué com a tècnic adscrit a la Gerència (90.000€ anuals).
Demanem quantes targetes de crèdit té la Diputació, a nom de qui i els extractes dels moviments en aquesta i l’anterior legislatura.
Plantegem la convicció de saber la veritat en relació als suposats casos d’assetjament sexuals de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació.
Denunciem que l’execrable xenòfob Xavier Garcia-Albiol (que avui abandonava la Diputació) ha estat cobrant de forma il·legal salaris de la Diputació i de l’ajuntament de Badalona.