Suport unànime a la moció de CUP Poble Actiu per a la preservació del massís del Montseny
 
PART RESOLUTIVA
 
S’aprova el Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona.
S’aproven les operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017. Des de la CUP-PA posem de manifest la necessitat de reorganització institucional de Catalunya i la seva dotació pressupostària.
Demanem la valoració política de la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona.
S’aprova l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona.
Ens abstenim a tots els dictàmens d’assumpció o modificació de delegacions de funcions a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) en tant no es resolgui l’equiparació laboral de les treballadores de l’ORGT amb la resta de treballadores de la Diputació.
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
S’aprova per unanimitat la moció que presenta el grup CUP – Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en defensa de la preservació del Parc Natural del Montseny.
La moció posa l’accent en la necessitat de la suspensió cautelar i provisional de llicències en tant no estigui aprovat el nou Pla Especial de protecció del Montseny. El contingut íntegre de la moció el podeu llegir aquí.
Ens abstenim en una moció per a la supressió de la taxa de reposició d’efectius en la funció pública i la modificació de la regla de la despesa en tant que s’insta al govern de l’Estat.
Votem favorablement a una moció sobre la millora del finançament de les escoles bressol públiques.
Votem favorablement a una moció sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als municipis.
DECRETS
Demanem per la denegació de 359 actuacions de la Diputació a diferents municipis en matèria d’habitatge.
PRECS I PREGUNTES
Demanem la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª de la Diputació sense cap mena de responsabilitat executiva.
Streaming del Ple Ordinari de març: https://www.youtube.com/watch?v=8E9O8NC3R8o