El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el passat 29 d’octubre una moció presentada per CUP-PA per a que la institució comenci a operar amb els agents de la banca ètica presents a Catalunya.

Això implica el treball actiu de la Diputació amb la banca ètica i el compromís de traspàs de la partida destinada a Cooperació al Desenvolupament o el seu equivalent (el 2015 ha sumat 4,66 milions d’euros).

Igualment es farà difusió activa als municipis de la demarcació de Barcelona per a promocionar i divulgar els valors de la banca ètica i social.

D’altra banda el Ple va estar farcit d’iniciatives.

Es va aprovar una modificació de crèdit d’uns 10 milions d’euros destinats a l’àrea social que arribaran als ajuntaments abans de finals d’any en funció del nombre d’habitants del municipi, el nivell de renda mitjà i la taxa d’atur.

La CUP Poble Actiu es va congratular de la mesura al temps que qüestionà que al quadre de subvencions continués apareixent el Centre d’Estudis Jordi Pujol o la partida per a construir una estació metereològica al cim del Turó de l’Home que ja ha estat suspesa per la Diputació.

Es va donar suport al dictamen per a que les treballadores de l’Institut del Teatre puguin rebre la paga extraordinària de l’any 2012.

Des de la CUP Poble Actiu es va demanar més informació pel que fa a l’Inventari General de la Diputació que ascendeix a 713M€.

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del conveni de col·laboració amb la Fira de Barcelona pel període 2017-2021. La CUP-PA es va mostrar contrària després de constatar la nul·la aportació de la Cambra de Comerç al projecte. Igualment, es va criticar la possessió de targetes de la Fira de Barcelona per part dels diputats que els permet accedir lliurement a tots els esdeveniments de la mateixa, tinguin o no a veure amb l’activitat política. Les 3 diputades de CUP.PA ja van retornar el seu dia aquestes targetes.

La portaveu del grup CUP-PA, na Maria Rovira va posar de manifest la nul·la informació envers les Ordenances Fiscals que van ser aprovades amb el nostre vot contrari.

La CUP-PA va felicitar els tècnics de la Diputació per l’informe d’execució dels pressupostos i va lamentar, una vegada més, la falta de valoració política per part del govern.

Pel que fa a mocions, a més de la referida a la Banca Ètica es van aprovar les de beques menjador als infants en situació de vulnerabilitat, de suport a Valeo, d’eradicació de les violències masclistes i per demanar l’anul·lació de la sentència del judici al president Companys, totes elles amb el suport de la CUP-PA.

La moció de suport als imputats pel 9N va comptar amb l’abstenció de la CUP-PA arran les recents detencions anarquistes i la posició del govern de la Generalitat amb el multireferèndum.

La Diputació de Barcelona va fer una declaració institucional en contra de la MAT.

Respecte als decrets de presidència, la CUP-PA va fer referència a l’excessiu nombre d’assessors polítics de la Diputació que són el principal motiu de descrèdit polític de la institució i avançà la fiscalització de la seva tasca. Igualment, es demanà explicació de nomenaments d’assessors tècnics d’alt nivell retributiu i de càrrecs de confiança.

La CUP va reclamar major protagonisme en el procés d’elaboració del Catàleg de Serveis, el perquè de l’elevat nombre d’hores extraordinàries en algun àmbit i sobre la falta d’implementació del Pla d’Igualtat i Transparència a la Diputació.

Per acabar, es va demanar la destitució de Núria Parlon, alcaldessa socialista de Santa Coloma de Gramenet com a vicepresidenta cinquena de la Diputació sense cap mena d’atribució de govern i amb una alta retribució econòmica.