Aquest Ple d’abril parlarem de cultura a l’espai públic, proposarem que es fomentin les expressions artístiques al carrer, també en relació amb l’ús de l’espai públic, tornarem a demanar la derogació de l’Ordenança del Civisme, per tal d’avançar cap a una nova Ordenança sobre l’ús de l’espai públic que no criminalitzi la pobresa i la cultura al carrer entre d’altres.

A l’apartat de preguntes, demanarem si el Govern ha encarregat algun estudi sobre la viabilitat econòmica i tècnica d’internalitzar totalment o parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de residus.

Finalment demanarem pels plans del govern municipal respecte a la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.

Proposició cultura al carrer i Ordenança del Civisme

Pregunta servei de neteja

Pregunta dissolució del Consell Comarcal