L’espai de confluència de persones provinents de diferents espais, agents i lluites polítiques i socials que ens hem anat trobant en les diverses Trobades Populars Municipalistes vam decidir durant la 3a Trobada Popular Municipalista aprofundir en l’articulació d’un espai polític de ruptura a la ciutat de Barcelona i començar un procés de constitució com a candidatura municipal sota els principis identificatius de ruptura, ja aprovats en darreres edicions.

Avui presentem el nom de la candidatura, resultat d’un procés participatiu obert als veïns i veïnes de Barcelona amb més de 1.400 vots emesos i regida pels principis identificatius de ruptura amb el model dels darrers 30 anys a l’Ajuntament de Barcelona. Els col·lectius i organitzacions que han donat suport a la constitució de la candidatura han estat: En Lluita, Lluita Internacionalista, Endavant, Arran, Coordinadora Obrera Sindica, SEPC, Pirates, la CUP Barcelona i Els Verds-Alternativa Verda, quedant obert el procés a col·lectius, organitzacions i forces sindicals que s’hi vulguin adherir.

Seguint la metodologia de treball assembleària i de participació i empoderament actiu, durant el mes de febrer la candidatura promou assemblees obertes als barris i districtes per decidir la llista electoral de la candidatura i el programa a nivell local.

La proposta d’elaboració de llistes s’ha fet sota criteris de paritat de gènere i de projecte col·lectiu de persones representatives dels barris i de les lluites on la gent no es presenta, sinó que es proposada i, en cas d’acceptar ser candidat o candidata, ha d’estar d’acord i assumir el codi ètic, els principis d’intervenció política i el programa polític sorgits de la Trobada Popular Municipalista.

Les llistes es confeccionaran a través d’un procés d’assemblees obertes on s’escolliran 5 persones per encapçalar la candidatura, 15 persones representatives de les diferents lluites, 20 caps de llista de districtes (que optaran al càrrec de conseller/a de districte) i 3 persones simbòliques.

Serà durant la 4a Trobada Popular Municipalista, que es celebrarà el 28 de febrer, quan es decidirà l’ordre de les persones proposades per encapçalar la llista i la ratificació de la llista electoral provinent de les assemblees obertes i dels grups de treball dels eixos programàtics. També es presentarà per validació el programa polític municipal i de barris anunciant jornades temàtiques per capgirar la ciutat, l’estructura organitzativa de la candidatura i la ratificació del codi ètic definitiu.

Amb la candidatura CUP-Capgirem Barcelona, volem impulsar un projecte municipalista que treballi pels barris (i la seva gent) i no a la inversa. Un procés que no té cap intenció de replicar espais ja existents, ans al contrari, serà alhora un exercici de reconeixement de tots aquells espais que, davant del context -social, polític i econòmic- actual, també comparteixen la necessitat i la voluntat de promoure una confluència entre moviments, lluites i ciutadania no organitzada. No es tracta de crear nodes electorals als barris, sinó de potenciar el teixit associatiu dels mateixos i promoure una visió comuna, a nivell de ciutat, que ens engresqui a treballar conjuntament totes i tots a una per capgirar Barcelona.