Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 d’octubre 9:30h)

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma d’esborrany, no només no inclou de manera integral l’espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament, si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia (com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic). 

En aquest sentit demanarem que s’aturi l’aplicació d’aquest decret per donar temps a l’inici d’un debat en profunditat sobre l’espai del migdia a les escoles.

A l’apartat de preguntes demanarem per la resposta de l’Ajuntament a la carta rebuda des dels treballadors dels centres de serveis socials de la ciutat en relació a la situació de l’habitatge a la ciutat. També demanarem saber la posició del Govern respecte la proposta de centralització dels centres de dependència.

Decret de Menjadors

Centres de dependència

Carta habitatge

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 17 d’octubre 10:00h)

En aquesta comissió proposarem que l’Ajuntament de Barcelona exigeixi a les empreses un augment de la remuneració com a mínim de 10 e /hora per treballadora del Servei d’Atenció Domiciliaria tenint en compte l’augment pressupostari que hi hagut al servei, de la mateix manera que presenti un informe sobre el seguiment de les condicions laborals de les treballadores, tenint en compte que cal continuar treballant per assolir la plena municipalització del servei, tali com s’especificava en el programa de Barcelona En Comú. 

Precarietat laboral al Servei d’Atenció Domiciliària

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 17 d’octubre 16:30h)

En aquesta comissió farem dues demandes d’informació al Govern. Per una banda demanarem els criteris tècnics que ha seguit l’Ajuntament per donar llum verda a la instal·lació de noves terrasses a la zona de Palau de Mar.

Per altra banda demanarem el nombre d’habitatges de promoció privada que durant la legislatura s’han acollit a algun règim de protecció oficial, per tal de comprovar l’evolució del mercat i de l’impacte de l’aplicació de la MPGM que obligarà a reservar el 30% de totes les noves promocions de pisos o gran rehabilitacions a habitatge protegit. I el percentatge d’aquest nombre dins el total de promoció privada.

Ocupació de l’espai públic per part de les Terrasses

Informació 30%

 

RODA DE PREMSA: https://www.youtube.com/watch?v=EBORrHBegU