El 23 de juny de 2015 el nostre grup municipal va presentar pregunta per escrit a Alcaldia reclamant el llistat d’empreses subcontractades per tot el conjunt del que representa l’Ajuntament de Barcelona, el numero de treballadors i treballadores afectades per aquesta situació i quines condicions laborals i econòmiques se’ls apliquen.

Després de mesos i mesos reclamant al Governt de la ciutat en el Ple i en les Comissions aquest mapeig que poses xifres al desgavell externalitzador de l’Ajuntament de Barcelona finalment ens va arribar aquest document el passat 30 de desembre de 2016.

Ara estem en fase d’estudi i contrast.

Per a qui pugui interessar aquí el deixem enllaçat.

Mapa dels serveis externalitzats

Qualsevol informació la podeu enviar a [email protected]