Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (22-03-2016 9:30h)
En aquesta comissió reiterarem la necessitat de tenir en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la gestió municipal, i posarem de relleu les mancances que hi ha en aquest àmbit a l’Institut Municipal de Cultura, la memòria històrica de la ciutat, la manca de recolzament econòmic a projectes culturals feministes i LGTBI per part de l’Ajuntament, i la necessitat de formar els treballadors i treballadores de l’Ajuntament en perspectiva de gènere aplicada a la cultura.

Preguntarem al govern per l’estat d’implementació de la proposició aprovada el novembre de 2015 que garantia el dret a l’avortament per a les noies menors de 18 anys.

També preguntarem al govern quin número de línies de P3 es tancaran el curs 2016-2017.

Proposició transversalitat de gènere en la cultura

Pregunta línies de P3

Pregunta de seguiment garantir dret a avortar

 

Comissió d’Economia i Hisenda (22-03-2016 16:30h)

Proposarem a la comissió que aprovi tot un seguit de mesures orientades al decreixement turístic, la prevenció i compensació dels impactes negatius del turisme, encaminar la política municipal en àmbit de turisme cap a l’abolició de tots els pisos turístics i socialitzar els beneficis associats al turisme amb mesures com ara la municipalització del parc hoteler i de serveis turístics.

Preguntarem al govern quina és l’aportació econòmica que fa l’Ajuntament al trofeu Comte Godó i si te intenció de reduir aquesta quantitat tal i com va fer amb la Fórmula 1.

A dos mesos de l’anunci de la creació de la marca Barcelona Medical Destination – una creació feta de manera unilateral per la part privada del consorci Turisme de Barcelona, segons el govern – preguntarem quina és la decisió del govern respecte aquesta marca, i quines mesures s’han pres per a evitar que la part privada torni a actuar en un futur de manera unilateral.

Proposició moratòria turística

Pregunta Torneig Godó

Pregunta Barcelona Medical Destination

 

Comissió Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (23-03-2016 10:00h)
El passat 12/12/2015 vam demanar en roda de premsa la dimissió del Consell d’Administració de l’empresa pública Informació i Comunicació de Barcelona SA SPM (BTV), portarem aquesta demanda a la comissió per a que sigui votada pels Grups Municipals.

Preguntarem per quin motiu al #MercatRebel del 21/02/2016 les unitats dels UPAS presents no portaven visible el seu número d’identificació.

També demanarem saber el nombre de contractes laborals que l’Ajuntament ha fet amb ETTs durant el període que va del 1994 al 2015.

Finalment farem una proposició de seguiment per saber quina va ser l’actuació del govern respecte l’acte de caire feixista del passat 30 de gener a la Llibreria Europa, tenint en compte la proposició aprovada el 20 de gener de 2016.

Proposició dimissió Consell BTV

Pregunta número d’identificació UPAS

Pregunta contractes Ajuntament ETTs

Seguiment proposició antifeixista

 

Comissió d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat (23-03-2016 16:30h)

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins no fa cap concurs d’Oferta Pública d’Ocupació des de 2008, això ha fet que s’optes per externalitzar les noves incorporacions a la plantilla, i ha provocat una manca de recursos humans deixant el ràtio de treballadores en 0,93 per hectàrea, quan el conveni el marca en 1,2.
Per tot això demanarem a la comissió que consideri els servei de Parcs i Jardins com un servei essencial. Fet que permetria a l’Ajuntament obrir un concurs d’Oferta Pública d’Ocupació dins el marc de la LPGE.

Preguntarem a la comissió com en quin punt es troben les investigacions d’irregularitats a les empreses Entorn, Enginyeria i Serveis i Èxit de Disseny relacionades amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Finalment demanarem saber com s’esta avançant en els compromisos adquirits amb els treballadors i treballadores del servei de socorristes de les platges de Barcelona desprès de la tancada que van fer el passat 12 de març.

Proposició OPOs Parcs i Jardins

Pregunta situació laboral Socorristes

Pregunta irregularitats a Parcs i Jardins