Durant la setmana passada, les regidores van participar en diferents espais i reunions: El Josep, dilluns a la tarda es va trobar amb la Plataforma Municipalitzem; dimarts amb al matí va tenir una reunió amb TMB i a la tarda va participar a la Comissió d’Economia i Hisenda. Dimecres al matí, va assistir al començament de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, per a denunciar que aquest òrgan coincideixi amb un altre on també hi participem activament com és el Consell d’Administració de TMB, a pesar de les múltiples demandes que se’n han fet per tal de poder compaginar-lo. Així, després d’aquesta denúncia, va marxar a dit consell.

La Maria, dimarts al matí va participar a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports i a la tarda va tenir una reunió sobre economia feminista. Dimecres al matí, juntament amb el nostre conseller de Ciutat Vella, es va trobar amb una entitat cultural d’aquest districte. Dijous al matí, va assistir tant a les Comissions de Seguiment de la Diputació de Barcelona com a la Junta de Portaveus d’aquest òrgan previ al Plenari. A la tarda, va participar com a ponent al debat organitzat per la Plataforma Municipalitzem. Divendres al matí, a anar a una reunió sobre cultura on el Regidor Jaume Collboni presentava una mesura de govern.

La M. José, dimecres a la tarda va participar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; divendres la matí va mantenir una reunió de seguiment sobre l’aigua i durant el dia de dissabte va participar d’unes jornades ‘urbanisme a Tarragona.

Respecte a comunicació, dilluns al matí les tres regidores van realitzar una roda de premsa per a presentar les nostres iniciatives a les comissions; a la tarda, la M. José va intervenir al programa “Bàsics” de Btv per a parlar sobre el PEUAT.

Sobre les convocatòries de la setmana passada, la Maria va anar a la concentració contra el TTIP de dissabte al matí.