Durant la setmana passada, les regidores van participar en diferents espais i reunions: la M. José, dilluns al matí es va reunir amb el comitè d’empresa que té la licitació de l’enllumenat; dimarts al matí, va assistir a la Comissió de Seguiment de Barcelona Regional i dimecres a la tarda va anar a una xerrada sobre la contaminació de l’aire a Barcelona.

La Maria, dimarts al matí va assistir a la Junta de Portaveus del Plenari Municipal; dimecres al matí va tenir una reunió a la DiBa per a preparar el Plenari d’aquest òrgan i més tard va participar a una xerrada del SEPC; a la tarda, també va participar a un acte-debat organitzat pel CJB. Durant el matí de dijous va intervenir al Plenari de la Diputació de Barcelona.

El Josep, dilluns al matí es va reunir amb un col·lectiu d’Euskal Herria per a conèixer la seva iniciativa perquè diferents ajuntaments presentin una querella contra els crims del franquisme; dimecres al matí va assistir a una reunió per a tractar el Seguiment del Pla de Recursos Humans; dijous al matí es va trobar amb treballadores del 010 per un tema d’acomiadaments i a la tarda va ser present a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat.

Cal destacar que la setmana passada les tres regidores van participar tant al Plenari Municipal extraordinari i ordinari del mes de febrer.

Dissabte, es va celebrar la Jornada el Dret a l’Habitatge on la Maria i la M. José van tenir un paper actiu. Aquí podeu trobar alguns materials fins que s’acabin de preparar els materials posteriors a la jornada.

Respecte a comunicació, dijous al matí les tres regidores van realitzar una roda de premsa per a presentar les nostres iniciatives al Plenari Municipal del mes de febrer.

Pel que fa a les convocatòries de la setmana passada, les tres regidores van ser presents i van participar durant el matí i la tarda de dilluns a la okupació de la seu de Bankia a plaça Catalunya per part del Rec. La M. José, dimarts al migdia es va afegir a la concentració davant el consolat francès pels crims racistes de la policia a França. Diumenge a la tarda, el Josep va participar a la concentració convocada al Palau de la Música durant el sopar del rei.