Durant la setmana passada, d’una banda, les regidores van participar en diferents reunions i espais: la Maria, dilluns al matí es va reunir, juntament amb el Josep, amb treballadores de la Rambla que fan d’estàtues humanes; més tard, va tenir una reunió per a rebre informació sobre el Pla d’impuls de consum responsable i el procés de participació en aquest Pla; i a la tarda va revisar expedients de la DiBa. Dimarts al matí, va participar en el debat de portaveus dels grups municipals al programa de ràdio de Btv i després, juntament amb la Mª José, va assistir al Plenari de l’AMB; a la tarda, va participar al Grup de Transformació Social. Dimecres a la tarda, es va reunir amb treballadores del PIAD i més tard va assistir a la Taula de Feminització de la Pobresa. Dijous al matí va mantenir una reunió amb l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i també amb la CGT de la DiBa. Dijous al matí va treballar amb l’Observatori de la DiBa i a la tarda es va trobar amb el grup de Famílies sense plaça. Divendres al matí va realitzar una entrevista amb estudiants de periodisme i a la tarda, amb la Mª José, va estar preparant l’acte del 18J Les Llavors ja han germinat. Durant el cap de setmana, va participar com assistent i com a ponent a les Jornades Radicalment Feministes.

La Mª José, com ja s’ha comentat, dimarts al migdia va participar al Plenari de l’AMB i, a la tarda, va fer una visita amb la Plataforma Salvem el Turó al barri de Font de la Guatlla per conèixer la seva problemàtica actual. Dijous al matí, va fer una entrevista amb estudiants de periodisme i més tard es va tenir una reunió per rebre informació sobre el contracte de pavimentació. Divendres al matí, va treballar en la preparació del Plenari del Consell Comarcal i, a la tarda, juntament amb la Maria va preparar la Jornada del 18J; després, es va reunir amb la Janet Sanz per temes d’urbanisme.

El Josep, com ja s’ha explicat, dilluns al matí va tenir una reunió amb treballadors d’estàtues humanes; dimarts a la tarda, va tenir dues comissions especials a l’ajuntament: la primera sobre els comptes 2015 i la segona sobre seguretat. Dijous al matí, va assistir a una reunió sobre el tramvia i més tard a una altra per rebre informació de l’estat actual del Pla Estratègic de Turisme.

D’altra, també van participar en diferents concentracions al carrer: el Josep, dimarts al matí va participar a la concentració pel judici de les Quatre Roses; dimecres al matí va tornar a la Ciutat de la (in)Justícia per donar suport en el judici al Bloc de La Bordeta; i divendres al matí va participar a la vaga d’autobusos.

La Maria i la Mª José, dissabte a la tarda van participar a Gràcia de les mobilitzacions de suport al Banc Expropiat i diumenge, van ser presents a la Riudada 5J en defensa de l’Ebre.

Per últim, volem anunciar que durant aquest mes de juny i fins el 3 de juliol, el Josep viatjarà a Grècia per participar com a voluntari en la tasca de suport a les refugiades. La Mª José serà fora la setmana del 13 de juny i la Maria agafarà tres setmanes al mes d’agost.