El dilluns 17 al matí, l’Eulàlia va tenir la reunió prèvia a la comissió d’Economia i Hisenda amb l’equip de govern. Més tard, les tres regidores van fer la roda de premsa on es presentaven les propostes i alguns posicionaments sobre les comissions de setembre. Acte seguit l’Eulàlia i la Maria es van reunió amb el grup promotor de la proposta de modificació de l’HPO. Per la tarda, la Maria va estar preparant les comissions de la setmana.

El dimarts al matí, la Maria va participar a la comissió de Drets socials, cultura i esports, i més tard va reunir-se amb l’Agustí Abelaira de Serveis Generals per parlar de la comissió de Presidència, drets de ciutadania, participació, seguretat i prevenció. Per la tarda l’Eulàlia va participar a la comissió d’Economia i Hisenda i el Pere es va preparar la comissió del dia següent.

El dimecres al matí, la Maria va participar a la comissió de Presidència, drets de ciutadania, participació, seguretat i prevenció, per la tarda, en Pere va participar a la comissió d’Ecologia, urbanisme i mobilitat.

El dijous al matí la Maria va tenir junta de portaveus de la Diputació de Barcelona i comissió. L’Eulàlia va anar a ràdio 4 i més tard va tenir junta de portaveus de l’AMB.

Divendres per la tarda, l’Eulàlia va anar a l’assemblea oberta del Maresme.

Dissabte per la tarda, la Maria va participar en un acte de la CUP Sabadell.