Dijous 1 d’octubre va tenir lloc la primera sessió plenària ordinària del mandat 2015-2019 de la Diputació de Barcelona.

El primer punt significatiu de l’ordre del dia ha estat l’aprovació d’una modificació de crèdit que ha comptat amb l’únic posicionament contrari de la CUP Poble Actiu.

“No entenem la destinació de partides significatives a esdeveniments esportius privats al temps que el pla de subvencions i inversions de la Diputació contempla subvencions al Centre d’Estudis Jordi Pujol, excessives dotacions econòmiques a institucions religioses o al Circuit de Catalunya, entre d’altres”. han indicat fonts del grup.

La primera moció presentada per la CUP Poble Actiu, sobre l’organització territorial de Catalunya, ha tirat endavant per substituir les pròpies Diputacions pel model de vegueries. Aquesta moció ha estat presentada a les quatre diputacions catalanes on, per primera vegada, la CUP Poble Actiu hi té representació.

A continuació s’ha aprovat la moció presentada per la CUP Poble Actiu sobre l’adhesió de la Diputació a la Xarxa de Municipis Acollidors impulsada per la plataforma Stop Mare Mortum.

Així mateix, la CUP Poble Actiu ha subscrit la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

La quarta moció presentada per CUP Poble Actiu ha estat per demanar l’aturada de diversos plans urbanístics impulsats al Parc del Montseny i de suport a les al·legacions presentades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM). La moció no ha prosperat pels vots contraris de CiU i ERC que s’han compromès ha presentat un informe de situació dels diferents plans urbanístics en el termini d’un mes i a escoltar els agents al territori.

La CUP Poble Actiu ha subscrit l’adhesió de la Diputació a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) que ha suscitat un fort debat.

Per acabar la CUP Poble Actiu ha subscrit també una moció de suport a les treballadores de Inovin-Solvay a Martorell.

Dintre de la part de control a l’equip de govern, la CUP Poble Actiu ha demanat que la Diputació treballi amb la banca ètica tot anunciant una moció propera en aquest sentit. El nomenament com a vicepresidenta cinquena de Núria Parlon (PSC) sense cap mena d’atribució ha estat objecte de debat.

L’encàrrec d’un bust de Felip VI ha estat criticat per la CUP Poble Actiu.

S’ha demanat la inclusió de clàusules socials i laborals per a tenir present en la contractació de serveis de la Diputació.

Un altre aspecte destacat del debat ha estat la demanda de la CUP de concreció en les funcions dels assessors polítics dels grups de la Diputació. La presidència s’ha compromès ha fer pública una circular i la CUP ha explicitat la presentació d’una moció com ja ha passat a Girona i Lleida.

CUP Poble Actiu ha explicitat al Ple l’elevat cost del mobiliari de Presidència i grups polítics de la cambra.

La CUP Poble Actiu ha posat de manifest que entitats financeres amb les que treballa la Diputació no compleixen la ILP d’Habitatge (Llei 24/2015) que garanteix que no hi hagi desnonaments i que s’ofereixi un lloguer social.

Per acabar, s’ha preguntat per la retirada de la Diputació de Barcelona de l’acusació particular del cas Palau.