Els propers dies 21,22, i 23 de desembre tindran lloc les comissions ordinàries de l’Ajuntament de Barcelona. La CUP Capgirem Barcelona portem a aquestes comissions tot un seguit d’accions polítiques consensuades i impulsades per diferents lluites i eixos de la ciutat.


Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (21/12/2015 9:30h)

Proposarem a la comissió que doni suport als referèndums impulsats per les organitzacions estudiantils, tot posant de manifest la distància existent entre les institucions universitàries i els col·lectius que en formen part: professors, professores i alumnes.

En l’apartat de demanda d’informació, requerirem al govern que expliqui quines mesures preveu tirar endavant per a implementar les proposicions aprovades per a garantir els drets de les persones LGTBI i el dret a l’avortament a les menors d’edat; aquestes són les dues proposicions aprovades al plenari de l’Ajuntament. També preguntarem sobre el compromís amb la santitat pública per part del govern, tenint en compte que els serveis sanitaris de diverses empreses públiques estan vinculats a mútues privades.

Material relacionat:

Proposició 3+2

Pregunta sanitat pública

Pregunta implementació mesures lgtbi i avortament


Comissió d’Economia i Hisenda (21/12/2015 16:30h)

Demanarem al govern que no s’apliquin exempcions fiscals a infraestructures i activitats vinculades a les diferents religions. També demanarem que es realitzi un càlcul de la quantitat que hauria de pagar l’església catòlica en concepte d’IBI i es faci públic.

Quant a les preguntes, intentarem escatir quin ha estat el cost desglossat de la campanya “Hola Nadal” i quin és el futur de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa adjudicada a la Cambra de Comerç i que s’ha demostrat sobrefinançada.

Material relacionat:

Proposició laïcitat i propietats església

Pregunta Cambra de Comerç

Pregunta cost “Hola Nadal”


Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (22/12/2015 16:30h)

En aquesta comissió posem sobre la taula una proposició per a fer una revisió en clau feminista del model urbà de la ciutat. Desbordarem el relat de l’urbanisme com una ciència de planificació neutra dels espais comuns i n’emfatitzarem casos concrets i quotidians, com la vinculació del treball de cures a les zones destinades a les dones (canviadors), o la poca consciència de l’urbanisme cap a la inseguretat que pateixen les dones als espais públics, derivada de la societat patriarcal on vivim, als espais públics.

Pel que fa a la demanda d’informació, preguntarem al govern pel futur del Pla de vores de la Via Augusta i per la seva posició en relació amb les privatitzacions i externalitzacions que afecten el sector del transport públic.

Material relacionat:

Proposició urbanisme feminista

Pregunta privatitzacions transports públics

Pregunta Pla de vores Via Augusta


Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (23/12/2015 16:30h)

Portem a aquesta comissió la Proposició de suport a la Resolució 1/XI del parlament, que s’ha presentat a diversos ajuntaments amb l’obertura de causes judicials contra càrrecs electes dels ajuntaments per part de l’Audiència Nacional Espanyola, com a mètode represàlia.

Per qüestions burocràtiques, farem la segona part de la pregunta sobre els costos de la campanya “Hola Nadal”. I finalment, preguntarem al govern si podria haver evitat la situació que s’ha produït amb el Consell d’Administració de BTV, si el govern hagués actuat d’una altra manera a l’hora de tractar el recurs a la sentència guanyada per les treballadores.

Material relacionat:

Proposició suport al parlament

Roda de premsa presentació de la proposició

Pregunta “Hola Nadal”

Pregunta sobre BTV

Roda de premsa treballadores BTV