El passat 19 d’octubre, per indicació del Regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, es va convocar a la CUP Capgirem Barcelona amb la resta de grups municipals a una reunió per tractar el Seguiment del Pla de Recursos Humans, per avui 26 d’octubre, a les 9h, a la Sala Tinents d’Alcalde.

Un cop a la reunió, Eloi Badia ens ha comunicat que un dels interlocutors de la CUP Capgirem Barcelona, no podia ser-hi present perquè “no és un assessor del grup municipal”. En aquest tipus de reunions no reglades els grups municipals hi poden assistir amb qui considerin convenient i així ho hem fet notar al regidor. A conseqüència del manteniment del veto per part del regidor Eloi Badia, que donat el marc normatiu i les circumstàncies només es pot interpretar com a polític, el nostre regidor Josep Garganté també ha abandonat la reunió.

Malauradament, aquest no és el primer cas en què el nostre grup municipal es troba amb un veto per part del govern de la ciutat: el passat 17 de desembre de 2015, la CUP Capgirem Barcelona vam entrar una sol·licitud d’informació a Alcaldia sobre la contractació de diversos programes de Barcelona Televisió (BTV). El 15 de març vam acreditar els dos assessors de la CUP Capgirem Barcelona a Secretaria General i potseriorment vam enviar per correu electrònic l’acreditació a la Direcció de BTV. Finalment, el 16 de març, el Director de BTV va negar la possibilitat de poder assistir als dos assessors designats per la CUP Capgirem Barcelona. Aquest va ser el primer cas en què els nostres assessors i assessores es trobaven amb aquest impediment per assistir a revisar documentació o per assistir a Instituts municipals, consells o empreses municipals.

La CUP Capgirem Barcelona entén que aquest tipus de vetos no ajuden a mantenir relacions fluïdes i cordials amb el govern, i que necessàriament han de tenir conseqüències. No renunciarem a decidir qui són els nostres interlocutors, siguin o no assessors del grup municipal nomenats i a sou de l’Ajuntament. Així doncs, mentre no es produeixi una rectificació pública d’Eloi Badia i no obtinguem un compromís clar per part del govern que no es produiran més vetos polítics als nostres interlocutors, la CUP Capgirem Barcelona no assistirà a cap reunió amb el govern on hi hagi aquest regidor.

Secretariat Municipal de la CUP Capgirem Barcelona

Barcelona, 26 d’octubre de 2016