La CUP Capgirem Barcelona ha presentat aquesta setmana al·legacions al projecte normatiu del govern que pretén suprimir el servei de transcripcions de les actes dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, com per exemple el ple, les comissions i els plens de districte. El projecte pretén eliminar les actes escrites donant validesa jurídica als vídeos d’aquestes sessions. Des de la CUP Capgirem entenem que es tracta d’una reacció purament estètica a algunes informacions periodístiques superficials que no aprofundien en la importància de la transcripció de les sessions del plens i comissions de l’Ajuntament i els districtes.

Cal recordar que algunes de les principals mesures que s’han adoptat recentment per garantir la transparència i accessibilitat a la informació és precisament la de digitalitzar la documentació de les administracions per facilitar-ne l’accés electrònic. En aquest mateix sentit, una de les principals crítiques que s’ha fet als processos de digitalització de la documentació administrativa és l’ús de sistemes que no permeten als motors de cerca ni als usuaris localitzar la informació interessada amb facilitat. Un clar exemple és la digitalització mitjançant arxius PDF com a simples imatges, el què comporta una enorme dificultat per a la recerca d’informació.

Per la CUP Capgirem, aquesta modificació va en detriment de la transparència i l’accés a la informació pública i per tant debilita encara més la feble democràcia que tenim, i a més a més infringiria diversos articles de la Llei de Transparència. El fet que s’eliminin les actes escrites impedeix l’ús de motors de cerca i altres instruments per tal de localitzar i accedir a la informació, obligant a la visualització d’hores i hores de gravació.

Barcelona, 2 de març de 2017

CUP Capgirem Barcelona