L’entrada a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de la candidatura va comportar la presència d’un membre al Consell d’administració de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Des de la CUP s’havia exigit des del principi de la seva participació en aquest ens que, al igual que assisteixen representants de CCOO, UGT i PTP amb veu però sense vot al Consell, també així hi fossin presents representants de les plantilles de Bus i Metro sense trobar cap resposta afirmativa per part de la Presidenta de TMB, Mercedes Vidal.

De la mateixa manera, des de la primera reunió on va assistir la CUP (Agost de 2015) es va demanar que es fessin públics els sous i condicions de tot el personal de l’equip directiu fora de conveni de TMB amb un resultat també negatiu.

Passats més de dos anys d’assistència a la reunió trimestral que aproximadament es realitza d’aquest ens, la CUP ha decidit cedir la seva plaça als sindicats combatius de Bus i Metro per que així puguin fer arribar les seves propostes i denuncies directament a la Direcció d’aquesta empresa pública.

La substitució del representant de la CUP implicarà deixar de cobrar els 351,65€ per reunió del Consell que s’entregaven a la caixa de resistència de la plantilla d’autobusos de TMB i que han sigut cedits al seu torn en la quantitat de 1.982,78€ a la vaga dels treballadors i treballadores de les càrniques Esfosa i de 1.054,95€ a la vaga dels treballadors i treballadores del Bicing.

La vinent reunió del Consell d’administració de TMB el 18 d’octubre assistirà per la CUP un representant de Solidaritat Obrera de Metro.