El TSJC va aixecar les mesures cautelars que impedien la publicació d’aquestes dades el passat 2 de desembre.

El 17 de juliol de 2013 la diputada de la CUP Alternativa d’Esquerres, Isabel Vallet, va preguntar al llavors Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila per les condicions i sous del personal fora de conveni de TMB.

Durant tot aquell any 2013 i el 2014 la CUP al Parlament, encara no teníem representació a l’Ajuntament de Barcelona, va continuar entrant per escrit tot una bateria de preguntes per escatir les condicions dels membres fora de conveni de TMB. Les respostes van continuar sent igual de decepcionants i sense cap concreció.

Mentrestant la CUP de Barcelona presentava juntament amb la Coordinadora Obrera Sindical (COS) d’autobusos de TMB una querella criminal contra el llavors President i Vicepresident de TMB (Joaquim Forn i Dídac Pestaña, de CiU i PSC respectivament).

Malgrat que la querella va ser arxivada la Direcció de TMB es va veure forçada a publicar unes taules salarials de mitjanes del personal fora de conveni.

Un cop la CUP Capgirem Barcelona va entrar al consistori barceloní, el 5 d’agost de 2015 en el primer Consell d’administració amb la nostra presència vam realitzar les següents propostes que incloïen la publicació de les condicions laborals i salarials de les 571 persones fora de conveni a TMB.

En no rebre cap resposta per part de la nova Direcció de TMB (Mercedes Vidal, Presidenta, Antonio Poveda, Vicepresident i Enric Cañas, Conseller delegat) vam presentar el 8 de setembre una petició de sol·licitud d’informació.

El 20 de febrer de 2016, enmig del conflicte laboral tant de Bus com de Metro de TMB vam realitzar una roda de premsa on denunciàvem l’opacitat de la Direcció, el seu sobre dimensionament, la col·locació d’excàrrecs polítics i les il·legalitats realitzades amb sindicats afins a la Direcció.

Així mateix el 26 de febrer vam realitzar pregunta oral al Ple de l’Ajuntament en relació als sous dels membres fora de conveni de TMB.

L’1 de març el nostre grup municipal va presentar una nova petició d’informació que encara no ha sigut resposta.

El 29 d’abril vam tornar a realitzar preguntar oral al Ple de l’Ajuntament en relació a l’incompliment de la sentència que afirma que s’han de passar 293 membres fora de conveni de Metro a dintre de conveni.

I, per últim, el 21 de juny vam presentar una altra petició d’informació que tampoc ha sigut contestada.

La CUP Capgirem Barcelona recorda que, en aquest context, encara no s’han entregat al mitjà de comunicació Catalunya Plural les dades que les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) va exigir en relació al personal fora de conveni de TMB. 

Transcorreguts prop de cinc mesos d’ençà que es va exhaurir el termini màxim atorgat per la GAIP en l’apartat tercer de la Resolució de 7 de juliol de 2016, i més de set mesos després de la sol·licitud inicial d’accés a aquesta informació pública, de 29 de febrer de 2016, la Direcció de TMB continua sense lliurar la informació sol·licitada, que hauria d’haver lliurat com a màxim l’11 d’agost de 2016. 

Recordem també que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) va imposar mesures cautelaríssimes contra la resolució que la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) va dictaminar el 7 de juliol passat, que obligava l’empresa a lliurar diferents informacions públiques al mitjà de comunicació Catalunya Plural.

El TSJC paralitzava així l’entrega de les dades reclamades el febrer passat en una petició oficial de Catalunya Plural, en la qual es demanava l’accés a la relació de llocs de treball de l’empresa des de 2007, així com els noms i sous del personal fora de conveni, col·lectiu de prop de 600 persones on es troben els directius i alts càrrecs de l’empresa.

Arran de la resolució, la Direcció de TMB va fer una publicació parcial sobre les 21 persones que ocupen la seva cúpula directiva. Quedarien encara 550 persones fora de conveni amb els sous i les condicions opaques.

La decisió del TSJC emparava la petició realitzada per 163 persones, que van presentar un contenciós contra la GAIP. L’empresa va decidir no presentar-se contra la resolució de Transparència i deixar que fossin el col·lectiu de directius i alts càrrecs de l’empresa que ho fessin de forma particular, una maniobra ja usada en ocasions anteriors en altres conflictes.

Aquestes mesures cautelaríssimes del TSJC van ser deixades sense efecte per aquest mateix tribunal el passat 2 de desembre de 2016, a excepció de les 6 persones que formen part de l’equip directiu de seguretat.

La decisió del TSJC tornava a posar en ple vigor tant la primera resolució, del 7 de juliol del 2016, a través de la qual Transparència donava un termini de tres mesos a TMB perquè lliurés tota la documentació requerida d’acord amb la llei de transparència, com la segona, del 28 de setembre, en la qual s’ampliava un mes més el termini per lliurar aquestes informacions.

A dia d’avui tota aquesta informació no ha sigut entregada, malgrat les resolucions de la GAIP.

La CUP Capgirem Barcelona exigim la immediata entrega d’aquesta informació i realitzarem les següents iniciatives:

-Presentarem pregunta a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat sobre l’incompliment reiterat per part de Mercedes Vidal com a Presidenta de TMB de les resolucions de la GAIP.

-Presentarem pregunta al Consell d’administració de TMB per aquesta manca de transparència manifesta, reiterada i possiblement dolosa per part de la Direcció de TMB.

-Presentarem escrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per que s’iniciï el procediment sancionador donat que la manca d’entrega de la documentació abans mencionada podria ser constitutiu de diverses infraccions administratives previstes a la Llei 19/2014 en matèria de dret d’accés a la informació pública, com ara les previstes a les lletres a) i b) del seu article 77.2; les previstes a les lletres a) i h) de l’article 78.2; i la prevista en l’article 79.1. 

L’òrgan competent per ordenar, si escau, la incoació del procediment sancionador, és la presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb l’article 84.3 i la lletra c) de l’article 86 de la Llei 19/2014, en relació amb la lletra p) de l’article 11.3 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la mesura que TMB és un ens instrumental d’aquesta administració local. 

Per tant, el procediment sancionador l’hauria d’ordenar la presidenta de l’AMB, Ada Colau.

 

A títol informatiu, en relació a les dades publicades per TMB fins el moment sobre el personal fora de conveni:

-A les dades dels 21 màxims directius de TMB manquen les dades dels 550 membres de l’equip directiu fora de conveni.

Recordem que a l’any 2014 Autobusos de TMB tenia fora de conveni: 2 Adjunts a vicepresidència, 31 Directors, 6 Adjunts de Direcció, 3 Coordinadors, 6 Caps, 3 Gerents de Metro, 6 Altres càrrecs de Metro, 29 CGOL’s, 119 Responsables, 52 Tècnics, 6 Analistes, 4 Secretaries de Direcció, 5 Metgesses i infermeres i 7 Altres càrrecs.

Recordem que a l’any 2014 Metro de TMB tenia fora de conveni: 28 Directors, 3 Caps, 3 Gerents, 11 Supervisors sala CCM, 121 Responsables, 53 Tècnics, 31 Enginyers, 3 Secretaries de Direcció, 4 redactores del Gabinet de premsa, 3 Metgesses i infermeres, 3 de Cooperació internacional, 2 Consultors i 9 Altres càrrecs.

-A les dades dels 21 màxims directius de TMB manca per saber si als complements estan quantificades les guàrdies en caps de setmana, el variable i els beneficis socials que gaudeixen.

 

 

Document: Aixecament de les mesures cautelars.

Document: Expedient sancionador presentat per la CUP Capgirem Barcelona a TMB