La CUP Capgirem Barcelona aconsegueix que la designació de les Conselleres no es faci a dit, sinó per sufragi universal


La CUP Capgirem Barcelona celebrem que avui al Ple de l’Ajuntament de Barcelona s’hi ha aprovat, per unanimitat, la nostra proposició per tal que d’ara en endavant l’elecció de Consellers i Conselleres de Districte sigui una decisió en mans dels veïns i les veïnes.


Tanmateix, recordem que l’elecció directa de les Conselleres de Districte no tindrà cap concreció real si no és a través d’un desplegament de competències que permeti prendre decisions als barris de manera directa i vinculant. Per això, des de la CUP Capgirem Barcelona seguirem treballant per un model de descentralització radical als barris que apropi els centres de decisió a les veïnes de la ciutat.Així doncs, els acords assolits en el Ple són els següents:


1.- El Ple de l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’aprovar en aquest mandat 2015-2019 un nou model de descentralització dels districtes, impulsant les modificacions normatives que siguin necessàries per facilitar l’elecció per sufragi universal i directa dels Consellers i Conselleres de Districte, amb un ampli debat públic i amb la màxima implicació i consens dels grups municipals.


2.- El Ple de l’Ajuntament de Barcelona acorda impulsar la modificació de l’article 16 de les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes per tal de fer possible l’elecció directe dels consellers i conselleres sota els criteris següents:


2.1- Els Consellers i Conselleres de Districte s’escolliran pels veïns i veïnes de cada Districte en sufragi universal i directe segons les normes reguladores de les eleccions municipals.


3.- L’Ajuntament de Barcelona impulsarà aquelles modificacions legals per tal de fer possible l’aplicació del nou règim d’elecció per a les eleccions municipals de l’any 2019.


Podeu llegir aquí la proposició aprovada: http://capgirembcn.cat/wp-content/uploads/2016/04/eleccio_conselleres.pdf