1.- Acció contra la precarietat. Revisió dels contractes de les empreses dels serveis externalitzats i fer un retorn a la gestió pública ( Castell de Montjuïc, Canòdrom, serveis de missatgeria i consergeria, servei d’informació a La Virreina, serveis de taquilla als museus etc.

2.-Revisió dels criteris de les borses de treball per a detectar els llocs de treball estructurals i procedir a convocar oferta pública.

3.- Interpel·lar a la Generalitat per la implicació en el Consorci del museu de Ciències (no aporta cap capital) i en tal cas que retorni a la plena titularitat municipal.

4.- Auditoria a la Fundació museu Picasso des de la seva privatització i que es faci un retorn a la gestió pública.

5.- Revisió del criteris en les subvencions de projectes i activitats.

6.- Cal un pla integral de gestió que inclogui una autentica relació de lloc de treball i un organigrama de les Direccions per a poder desenvolupar amb solvència polítiques culturals de ruptura com els plans de museus socials. Pla de centre cívics o projectes de col·laboració amb artistes i creatius.

7.- Anul·lació de la resolució del catàleg de llocs de treballs del consorci del museu de Ciències Naturals, per haver estat acordades sense cap negociació amb les treballadores ni amb cal dels sindicats o representants dels treballadors i treballadores.

No podem viure en un estat de provisionalitat constant on no tinguem una regidoria de Cultura i si una comissionada que no té veu ni vot directa al Consell Plenari.

La CUP Capgirem Barcelona entenem que aquesta decisió suposa que la cultura dins de l’organigrama municipal ha baixat uns quants esglaons.