La setmana passada el govern de la ciutat ens va comunicar que tenia intenció de reprendre el projecte de creació d’una funerària municipal a la ciutat de Barcelona. Des d’un bon inici la CUP Capgirem Barcelona ens hem manifestat favorables a la reversió de les privatitzacions que van ser aplicades al sector funerari de la ciutat per part del PSC, ICV i CiU, i és en aquesta lògica que han anat les nostres aportacions al projecte del govern. Hi ha determinats aspectes que considerem que no es poden deixar de tenir en compte en aquest projecte si el que es vol és tenir una incidència real en el preu dels serveis funeraris, i acabar amb la liberalització.

L’aspecte principal és arribar a un 51% de sales de propietat i gestió municipal, que generaria una incidència real en la baixada del preu dels serveis funeraris, actualment els més cars de l’Estat. Per aconseguir-ho, es imprescindible la recuperació de les concessions a empreses privades un cop s’extingissin els contractes actuals amb un calendari actualitzat per tal de dur-ho a terme. Aquest calendari fixa la recuperació dels tanatoris de Les Corts, Collserola i Sant Gervasi a mig i llarg plaç.

Finalment davant la impossibilitat d’adquirir les accions de l’empresa Memora, de la qual l’Ajuntament n’és propietari en un 15%, cal desfer-se d’aquest paquet d’accions valorades en un mínim de 28 milions d’euros, i que aquesta partida vagi integra a la nova empresa municipal, tant a la construcció de 20-26 noves sales de vetlla, que proposa l’Ajuntament, com la recuperació de concessions, que exigim com a CUP Capgirem Barcelona. 

El calendari pactat inclou que al 2020 es facin entre 6 i 8 sales de vetlla al cementiri de Sant Andreu, entre 8 i 10 sales al cementiri del Poble Nou al 2021 i entre 6 i 8 sales al cementiri de Montjuïc durant 2022. A més, s’ha pactat que l’Ajuntament negociarà la recuperació de Collserola, ja que es un tanatori deficitari per Memora i donaria 21 sales addicionals.

Després de les negociacions, el govern ens ha presentat un document on s’especifiquen aquestes demandes realitzades per part de la CUP Capgirem Barcelona i és per aquest motiu, que si es respecten les condicions acordades amb el govern municipal, el nostre grup municipal donarà suport a l’operador funerari. En cas contrari, ens reservem el dret a canviar el nostre posicionament.