El Ple d’abril de la Diputació va aprovar una moció de la CUP-Poble Actiu per a donar cobertura tècnica, jurídica i econòmica els ajuntaments que vulguin engegar processos d’internalització de serveis públics.

 

La Diputació de Barcelona cooperarà amb els municipis de la demarcació que sol·licitin la col·laboració en processos d’internalització de prestació de servis públics i activitats locals.

Amb els únics vots contraris de C,s i PP, els portaveus restants van saludar i recolzar la moció.

Tenint presents els diferents models de gestió (directa o indirecta), des de la CUP es va defensar que la Diputació donés cobertura a les inquietuds dels ajuntaments que tenen competències per prestar i garantir serveis públics i que vulguin internalitzar-los.

Les fórmules de gestió són múltiples però el servei és públic.

La ideologia dominant fins fa poc ens ha volgut fer creure que tota gestió privada era bona i eficaç i el contrari per a la gestió pública. La realitat ha fet evident que en la majoria dels casos ni es donava millor servei ni molt menys aquest era més barat.

Amb tot, des de la CUP es va fer palès la necessitat de fer autocrítica per aquells ajuntaments (i els partits tradicionals que els han regit) sobre la manca de fiscalització del servei públic externalitzat (privatitzat), la seva qualitat i eficiència així com la situació laboral de les treballadores d’empreses privades que prestaven un servei públic.

En endavant, la Diputació de Barcelona promourà i col·laborarà en processos d’internalització de serveis públics establint espais comuns d’anàlisi, contribuirà a la formació de les treballadores que duguin a terme el treball tècnic i establirà un fons d’informació tècnica per aprofitar sinèrgies tot sistematitzant els diferents estudis.

Des de la CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona destaquem el fet que en tot moment es preservarà l’autonomia local i s’actuarà a petició prèvia dels ajuntaments.

L’administració pública ha de ser capdavantera en el desenvolupament de polítiques de prestació de serveis, de forma adequada, eficient, transparent i innovadora.

La internalització de serveis, un mecanisme i una oportunitat per a recuperar el control i la sobirania popular dels recursos públics.

 

El text complet de la moció el podeu llegir en el següent enllaç.