Durant aquestes primeres setmanes del nou consistori, les regidores de la CUP Capgirem Barcelona han anat rebent diferents comunicacions pel fet de ser càrrecs electes escollits en les passades eleccions municipals. Entre aquestes comunicacions, per exemple, les tres regidores han rebut la informació que rebrien un mòbil “Iphone 6” o “Iphone 6 Plus” amb línia pròpia a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona adjudicada a Vodafone.

Així mateix han rebut la targeta de “Visitant d’honor de Fira Barcelona” per poder accedir gratuïtament als esdeveniments que s’organitzen en aquests recintes i la invitació personalitzada per assistir a l’espectacle que inaugura avui el 39è Grec Festival de Barcelona.
En relació a invitacions d’actes socials no propis del consistori (amb diverses invitacions ja rebudes), la CUP Capgirem Barcelona valorava la possibilitat de fer un sorteig públic per que tothom pogués tenir l’oportunitat d’accedir-hi. Desafortunadament aquest tipus de convits són personalitzats i instranferibles per a les tres regidores.

En aquest sentit, la CUP Capgirem Barcelona denuncia i rebutja aquest tracte de favor i aquests privilegis i, per tant, renuncia a aquests oferiments personalitzats.

De la mateixa manera, la CUP Capgirem Barcelona rebutgem que l’Ajuntament de Barcelona compti amb una flota de cotxes oficials i amb un servei de Taxis pagat per tots els veïns i veïnes. A dia d’avui el Govern i els caps dels grups municipals, entre altres, tenen dret a un dels 22 cotxes oficials existents, que encara continuen utilitzant.

Entenem que el personal que treballa amb els cotxes oficials ha de ser destinat a altres funcions del Consistori. Com a grup municipal apostem per donar exemple i utilitzar el Transport Públic de la ciutat com la resta de veïns i veïnes i pagar (en cas necessari) els taxis per a desplaçaments.