12 pedalades per un nou model de mobilitat urbana post-Covid19 a Barcelona

És el moment d’avançar cap a una ciutat en què es prioritzi la salut de les veïnes, l’ús social de l’espai públic i on els protagonistes siguin els vianants, les bicicletes i el transport públic.

La crisi desfermada per la Covid-19 ha suposat un trasbals profund en les nostres vides i ha aguditzat les desigualtats ecosocials entre els nostres barris. Les classes populars més empobrides són alhora, les més afectades per la pandèmia. I tot que no podem obviar aquesta realitat, la paralització de l’activitat socioproductiva i la reducció dràstica de la mobilitat també ha comportat un reducció històrica de l’ús del vehicle privat i de la contaminació atmosfèrica de Barcelona.

Per primer cop en molts anys, la nostra ciutat no superaria els nivells anuals de contaminants atmosfèrics permesos per l’Organització Mundial de la Salut. I això vol dir, ni més ni menys, que evitar centenars de morts prematures i reduir els ingressos hospitalaris per problemes respiratoris. Avui, podem viure en una Barcelona més comunitària, que es mou a un ritme humà, a peu i en bicicleta, i que respira un aire més net en un entorn urbà cada dia més naturalitzat i saludable. Les veïnes hem recuperat els carrers i les places dels nostres barris durant les primeres fases del desconfinament el que ha provocat la massificació de voreres i carrils bici demostrant que l’espai públic dedicat a vianants i bicicletes és insuficient.

A la nostra ciutat, més del 60% de l’espai públic està dedicat al cotxe. Els carrers han esdevingut només vies de circulació i estacionament, el que ha contribuït a deshumanitzar Barcelona accelerant els ritmes de la ciutat i de la gent que hi viu. A la CUP Capgirem Barcelona creiem que els nostres carrers i places no només han de servir per desplaçar-nos, sinó també, i sobretot, per viure’ls.

És per això que en un context de crisi sanitària, social i econòmica i de progressiu desconfinament, que pot incrementar el foment de l’ús del vehicle privat, cal que l’Ajuntament de Barcelona prengui mesures valentes per revertir aquest model i avançar cap a una mobilitat ecològica, popular i saludable que prioritzi el vianant, la bici i el transport públic. Però malauradament, el primer paquet de mesures proposat per l’Ajuntament de Barcelona és totalment insuficient, tal com ja han denunciat els moviments socials i ecologistes de la ciutat. A la CUP Capgirem Barcelona creiem que aquestes mesures no responen a les necessitats de mobilitat dels barris per diversos motius:

 • La pacificació dels carrers proposada pel consistori és marginal i centrada de l’Eixample i no hi ha una proposta global per ampliar voreres o reduir a tota la ciutat la velocitat de circulació.
 • L’ampliació només 21 km de carrils bici en una ciutat tan gran és insuficient per absorbir l’increment d’usuàries de les bici.
 • L’increment de carrils bus és testimonial, no hi ha un reforç de la xarxa de transport públic, així com tampoc una reducció substancial de les tarifes per fomentar-ne l’ús.

Hi ha un risc més que evident d’enfortiment de la mobilitat a la ciutat i una progressiva pèrdua de l’espai públic en els mesos. És per tot això que cal insistir en una sortida humana, ecològica i comunitària de la crisi del coronavirus per a les veïnes de Barcelona. Per aquest motiu, creiem que és necessari ampliar fins a un 30% l’espai dedicat als vianants i a les usuàries de la bici i reforçar el transport públic. A la CUP Capgirem Barcelona seguim treballant per avançar en aquest objectiu i per això, proposem dotze mesures com a primer pas per iniciar la necessària transformació de la mobilitat i garantir la salut de les nostres veïnes:

 1. Recuperem espai públic:
  • Reduïm la velocitat de tots els carrers a 30 km/h i en carrers d’un únic carril a 20 km/h.
  • Ampliem les voreres eliminant un carril de circulació o línia d’estacionament de cotxes.
  • Declarem Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida els entorns d’escoles, centres sanitaris i residències de la tercera edat restringint la circulació de vehicles.
 2. Potenciem la bici i el bus:
  • Garantim un carril de bus i un de bici en tots els carrers de tres o més carrils emprant provisionalment l’urbanisme tàctic.
  • Adaptem el règim dels semàfors a les necessitats i velocitats de la bici i el bus.
  • Habilitem com a aparcaments gratuïts de bicicletes els aparcaments d’edificis públics i de Barcelona Serveis Municipals (B:SM).
 3. Reforcem el transport públic:
  • Reduïm a la meitat els títols de transport i fem-los gratuïts per a joves i persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Incrementem les freqüències de pas de metro, bus i tramvia, i ampliem la xarxa de bus de barri.
  • Adeqüem les taxes d’estacionament en via pública a la renda per desincentivar l’ús de l’automòbil i incrementar el finançament del transport públic.
 4. Connectem l’Àrea Metropolitana:
  • Implementem un carril BUS a la Ronda de Dalt i Litoral i als accessos de Barcelona eliminant-ne un de dedicat al cotxe.
  • Impulsem una xarxa de corredors bici metropolitans reforçant les connexions intermunicipals.
  • Dupliquem la xarxa de busos interurbans especialment en poblacions sense accés a la xarxa ferroviària.