El Ple Ordinari de desembre va avançar dues hores l’hora prevista atesa la llarga durada de les sessions plenàries que han passat d’una mitjana de 25 minuts a més de 5 hores.

La Presidència presenta al Ple l’adhesió de la Diputació de Barcelona al text aprovat en la Cimera dels governs locals contra el canvi climàtic. 

Des de la CUP Poble Actiu s’insta la Diputació a la coherència amb el text aprovat i les polítiques que aplica finançant instal·lacions com el Circuit de Catalunya (2M€) o esdeveniments com el Rally Catalunya-Costa Brava que, clarament, són generadors de gasos que accentuen el canvi climàtic. Segons CUP Poble Actiu el canvi climàtic ha de tenir un tractament transversal a totes les polítiques de la mateixa manera que les polítiques de gènere o de transparència.

En un altre ordre de coses, la Diputació ha prorrogat un conveni amb la Fundació Institut Empresa per valor de 20.000€. La CUP Poble Actiu ha manifestat la seva sorpresa pel fet que es dugui aquest punt al plenari i que decisions tan importants com la reforma de l’Escola Industrial (9M€) s’aprovi en Junta de Govern sense passar pel Ple,

El Pressupost de la Diputació s’ha aprovat amb el vot contrari de la CUP Poble Actiu després de la resolució de les al·legacions de la secció sindical de CCOO a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) després de comprovar que existeix crèdit per regularitzar les categories professionals de l’organisme.

El Ple de la Diputació ha aprovat per unanimitat la moció presentada per la CUP Poble Actiu i Entesa sobre la prohibició de l’ús del glifosat i altres herbicides a la Diputació de Barcelona.

També s’ha aprovat una moció per a la retirada dels símbols franquistes a edificis no públics de la demarcació de Barcelona i una altra moció que insta a la creació del Pla Estratègic pel canvi climàtic a la Diputació de Barcelona. Els representants de la CUP Poble Actiu han sol·licitat que aquest Pla Estratègic formi part del Pla de Mandat de la legislatura.

 

Pel que fa als decrets de presidència, la CUP Poble Actiu ha incidit sobre:

-L’elevat cost dels actes institucionals de la Diputació

-El reingrés d’un treballador adscrit a la vicepresidència 5ª sense atribucions (ni la vicepresidenta ni el treballador)

-El cost de les entrades a la Fira de Barcelona

-La subvenció al RACC

-L’adquisició de sistemes de gravació de converses telefòniques

-La compra de 25 tauletes d’alta gamma a alts càrrecs directius

-L’excessiu nombre de modificacions de crèdit (18 l’any 2015)

-El reasfaltat del camí del Turó de l’Home.

-Les subvencions per concessió directa de Presidència

-Un estudi de pobresa en el treball

 

A l’apartat de precs i preguntes, el grup de la CUP Poble Actiu a la Diputació ha tornat a demanar la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª de la Diputació sense cap mena d’atribució coneguda, l’extracte de les targetes VISA de la legislatura anterior, la creació d’una taula de debat amb els partits de l’oposició tant al Pla de Mandat com del Catàleg de Serveis.