Avui s’ha celebrat el ple extraordinari del cartipàs a l’Ajuntament de Barcelona. Aquests han estat els posicionaments de la CUP Capgirem Barcelona:

1. Modificació de la Disposició Addicional segona del ROM, relativa a la denominació i àmbits d’actuacions de les Comissions del Consell Municipal.
La CUP Capgirem Barcelona hem votat a favor de la reducció de Comissions en primer lloc com a mesura per la reducció de despesa pública i en segon lloc com a mesura per potenciar arees de treball més completes i transversals.

2. Modificació dels articles de les Normes Reguladores del Funcionament de Districtes.
Votació en contra d’una modificació feta a mida per poder crear noves figures d’assessors pels partits polítics a sou de la despesa pública de l’Ajuntament. Creiem que aquesta modificació respon al mercadeig entre els grups municipals per l’acord dels assessors i els sous.

3.Nomenaments de Presidents, Vicepresidents i composició de les Comissions del Consell Municipal. Nomenaments dels Consells d’administració de les empreses de capital municipal.
La CUP Capgirem Barcelona fem abstenció activa en tots els nomenaments d’arees, consells i comissions on no tenim representació. En canvi votem a favor en les que tenim representació: Àrea Metropolitana i Consorci de la Zona Franca.

No podem votar a favor d’espais on no podrem aportar la visió del nostre grup municipal i on el nostre control públic és nul.

També volem deixar clara la nostra postura sobre les actuals “empreses municipals” que apostem per municipalitzar en la seva totalitat i per la internalització dels treballadors i treballadores.

4. Règim de dedicació i retribucions dels membres electes i dels consellers/es de Districte del Govern.
La CUP Capgirem Barcelona votem enèrgicament en contra de l’esmena de CiU, C’S, PP i PSC on proposen mantenir els sous dels càrrecs electes amb unes rebaixes mínimes d’anys anteriors. Ens sembla una enorme vergonya aquesta maniobra de joc brut usat al Ple per mantenir els sous actuals i no assumir la proposta de rebaixa de Barcelona en Comú (per nosaltres també insuficient, però una rebaixa més clara).