Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 14 de febrer 9:30h)

Davant les denúncies d’incompliment del Conveni i Plec de condicions pel que fa el funcionament, el manteniment i les condicions de les treballadores a l’equipament integral de la meridiana, gestionat per l’empresa CLECE, proposarem un seguit de mesures per revertir aquesta situació.
Preguntarem pels criteris seguits en l’assignació de subvencions per a la insonortizació de locals, tenint en compte que locals ja insonoritzats n’han rebut. També preguntarem pels problemes estructurals de l’Escola Ítaca de Les Corts.
També farem el seguiment de l’estat d’execució de la proposició aprovada el passat més de març, per incloure la perspectiva de gènere en el si de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona.

Proposició equipament integral Meridiana

Pregunta subvencions sales de concerts

Pregunta escola Ítaca

Seguiment proposició perspectiva de gènere en cultura

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 14 de febrer 16:30h)

Demanarem a la comissió que engegui els mecanismes necessaris per la reprovació del president de la Fira, Josep Lluís Bonet, per haver autoritzat la presència de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament. A la mateixa proposició demanarem que La Fira es comprometi amb la cultura de la pau.
Pel que fa a les preguntes, sol·licitarem saber com és possible que no s’hagi entregat a l’Ajuntament de Barcelona l’estudi econometric dels suposadament 13.000 llocs de treball que creava el MWC.
També demanarem saber si l’Ajuntament te previst fer un procés participatiu per l’assignació del 5% del pressupost municipal del 2018.

Proposició desmilitaritzem l’educació

Pregunta pressupostos participatius

Pregunta MWC
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 15 de febrer 10:00h)

Demanarem que comparegui els responsable del Govern en matèria de seguretat per rendir comptes en relació a l’actuació de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la tarda del passat divendres 3 de febrer a l’Ateneu Popular de Sarrià.
En l’apartat de proposicions demanarem que s’apliquin una bateria de mesures a TMB orientades a acabar amb l’opacitat d’aquest òrgan, i la poca predisposició de la direcció a conciliar horaris per a facilitar la participació dels membres del Consell d’Administració.
Preguntarem pel plantejament del govern respecte la readmissió dels treballadors que avui dia continuen acomiadats de BTV malgrat guanyar la sentència ferma de cessió il·legal de treballadors.
També Sol·licitarem conèixer quin és el projecte del Govern de Barcelona en Comú i PSC per al nou Parc de Bombers de l’Eixample i en quins tempos es planteja executar.

Compareixença Casal de Sarrià

Proposició TMB

Pregunta treballadores acomiadades de BTV

Pregunta Bombers
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 15 de febrer 16:30h)

Presentarem una proposició per tal de garantir la titularitat i gestió 100% pública del TRAM.
Preguntarem la posició del govern municipal i què pensa fer davant de l’evidència que l’hotel previst al solar de Creu Coberta 20-24 al barri d’Hostafrancs és il·legal.
També farem un seguiment de la proposició aprovada el passat desembre de 2015, que tenia com a objectiu aplicar perspectiva de gènere a l’urbanisme de la ciutat de Barcelona.

Proposició tramvia

Pregunta hotel Hostafrancs

Pregunta Bombers

Seguiment proposició urbanisme feminista