Comissió de Drets Socials Cultura i Esports

Presentarem una proposició encarada a tirar endavant mesures concretes sobre allò que anomenem sobirania alimentària. Enfortir la relació entre allò que mengem i la seva producció i distribució.

També proposarem tirar endavant amb espais comunitaris d’autogestió veïnal amb la funció de fer de menjadors comunitaris, per a enfortir llaços entre veïnes defugint de l’assistencialisme dels menjadors socials.

Demanarem al govern que informi sobre els terminis amb que treballa l’Ajutnament per tal d’adaptar el Centre d’Esports Municipals Mar bella per a que sigui un centre vàlid per a la pràctica del Rugby.

Voldrem saber també en quin estat es troba la retirada de simbologia franquista dels carrers de Barcelona.

Proposició sobirania Alimentària

Pregunta Rugby

Pregunta simbologia franquista

 

Comissió d’Economia i Hisenda

En aquesta comissió proposarem als Grups Municipals garantir que els pressupostos de la ciutat estaran fets en clau feminista. Tenint en compte el greuge existent a la ciutat entre homes i dones en matèria econòmica, com en tantes altres. Per a dur a bon port aquest propòsit plantejarem tot un seguit de mesures.

Preguntarem al govern per la relació contractual entre  Turisme de Barcelona i TMB, en relació a les informadores del Bus Turístic.

Demanarem també al govern que expliqui les condicions laborals de les 120 treballadores contractades per Barcelona Activa mitjançant un Pla d’Ocupació Municipal.

Proposició pressupostos feministes

Pregunta informadores Bus Turístic

Pregunta 120 treballadores

 

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció

Presentarem una proposició encarada a fer que l’Ajuntament de Barcelona estigui a l’alçada de la lluita de les treballadores de Movistar contra l’explotació i repressió laborals.

Plantegem que l’Ajuntament es solidaritzi amb les treballadores acomiadades transcendint la verbalització d’aquesta solidaritat i comprometent-se a no treballar amb empreses que precaritzin les seves treballadores.

Preguntarem al govern en quin estat es troben les converses que va dir que mantindria el consell d’administració d’ ICB S.A. SPM (BTV) amb les treballadores acomiadades.

També demanarem al govern si pensa complir el seu propi programa polític i tirar endavant amb la dissolució dels UPAS de la Guàrdia Urbana.

Proposició solidaritat amb les treballadores de Movistar

Pregunta BTV

Pregunta UPAS

 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

La proposició que farem a la comissió anirà destinada a posar ordre a revisar el sistema de concessions d’explotació de les diferents guinguetes existents a les platges de Barcelona. Proposarem prioritzar el servei públic d’aquests espais, i que el seu impacte econòmic reverteixi als barris on estan ubicades.

Demanarem al govern si pensa reprendre les negociacions desprès de les declaracions de l’Alcaldessa afirmant que mentre hi ha vaga no hi pot haver negociació. I si hi haurà disculpa pública per haver posat en dubte el dret a vaga enmig d’un procés de negociació.

Voldrem sabre també per la temporització en l’eradicació de l’ús del Glifosat per part de l’Ajuntament. Una eradicació aprovada pels diferents Grups Municipals.

Proposició guingueta

Pregunta vaga TMB

Pregunta Glifosat