Des de la CUP Capgirem Barcelona refermem el nostre compromís amb la remunicipalització dels serveis públics. Per aquest motiu seguim empenyent per a fer realitat l’existència  d’una funerària pública que vagi més enllà de ser una operació de maquillatge del govern, i planti cara a les empreses que fan negoci amb la mort.

Recordem que fa pocs més de dos mesos el govern afirmava que crearia una funerària pública amb sis sales de vetlla desvinculant-se definitivament de la societat Serveis Funeraris de Barcelona, que havia estat privatitzada en dues operacions de venda fins al 85%, i que actualment té la concessió dels tanatoris municipals fins l’any 2038. Com és habitual, el govern de Barcelona en Comú i el PSC anunciava les coses com si tingués majoria absoluta per tirar endavant les seves politiqueries, i una vegada més topava amb la realitat, que no era altra que la manca de suports suficients. És en aquest context que el govern va retirar el punt de l’ordre del dia del plenari del mes d’abril i que a dia d’avui el futur del projecte és del tot incert.

Des de la CUP Capgirem Barcelona valorem la proposta del govern com a insuficient. La prestació del servei funerari amb sis sales de vetlla a través de l’empresa de cementiris municipals no representa ni un 6% del total que hi hauria a la ciutat, quelcom que difícilment tindria una incidència substancial en els preus de mercat macats per l’oligopoli actual. A més a més, el projecte inicial dista molt de l’objectiu que entenem que hauria de tenir, que no és altra que el de recuperar la gestió dels tanatoris de titularitat municipal privatitzats pels governs del PSC, ICV i ERC, i prestar així un servei totalment públic, de qualitat i amb garantia d’universalitat. La idea de competir amb les empreses Altima i Memora amb 6 sales de vetlla, doncs, queda lluny del que necessita la ciutat.

Davant d’aquesta situació, entenem que el govern ha de fer un esforç si vol obtenir suports suficients al plenari per tirar endavant un servei públic funerari que vagi més enllà d’un operador petit amb més finalitat propagandística que efectiva. D’altra banda, el govern no ha posat sobre la taula totes les opcions possibles o, com a mínim, tota la informació al respecte que permeti analitzar i decidir quina és la millor opció per remunicipalitzar els serveis funeraris de la ciutat, inclosa la relativa a la possible resolució del contracte actual amb SFB/Memora o la expropiació/rescat de la concessió dels tanatoris municipals. 

És per tot això que entenem que abans de sotmetre a votació una nova proposta, el govern ha de fer pública la següent informació: 

    1. Informe sobre el compliment per part de SFB, SA, del contracte de concessió d’explotació dels tanatoris de titularitat municipal, especialment en relació a aquelles clàusules i condicions que en podrien justificar una resolució culpable.
    1. Pla concret d’obertura de tanatoris i sales de vetlla concretant quantes es posarien en marxa des d’un inici i quin ritme de creixement es podria tenir, partint de la premissa que 6 sales és una quantitat que rebutgem d’entrada per ser massa petita.
    1. Informe sobre el mecanisme de rescat de la concessió dels diferents tanatoris municipals i del seu cost per poder obrir aquesta via i recuperar així els tanatoris municipals i retornar-los a la gestió pública enlloc de privada.
    1. Informe sobre la viabilitat i cost de recuperar la majoria de l’accionariat de Serveis Funeraris de Barcelona SA.

Així mateix, qualsevol nova proposta ha de concretar la carta de serveis que oferiria el servei públic funerari i que ha de preveure les diferents situacions econòmiques però també entorn el dol i la cultura de la mort, i en particular la possibilitat de realitzar la vetlla fora dels tanatoris (domicilis, espais comunitaris, etc.).

Per a la CUP Capgirem Barcelona la remunicipalització dels serveis públics i de la seva gestió és una prioritat per recuperar el control i acabar amb el lucre privat que les empreses fan del que és de totes. En aquest sentit, el govern ha fet pocs passos i de moment ha renunciat a fer-ho amb contractes que finalitzen aquest mandat reprivatitzant-ne la gestió com és el cas del Bicing, la neteja dels edificis municipals o el servei de recollida de residus i neteja viària. Entenem que l’aposta per una funerària pública ha de ser real i valenta, i no una operació de maquillatge d’un govern incapaç de complir el seu propi programa electoral en matèria de serveis públics i municipalitzacions.

Barcelona, 30 de maig de 2017