El passat 17 de desembre de 2015 la CUP Capgirem Barcelona vam entrar una sol·licitud d’informació a Alcaldia sobre la contractació de diversos programes de Barcelona Televisió (BTV). 

El 28 de gener de 2016 vam rebre resposta del Director d’ICB S.A., Sergi Vicente, on indicava que la informació requerida pel nostre grup municipal estava a disposició i que ens poséssim en contacte amb la Direcció d’aquesta empresa municipal.

El 14 de març vam enviar un email indicant que dijous 17 de març de a les 9h aniríem un regidor i dos assessors a les instal·lacions de BTV a analitzar el material sol·licitat.

El 15 de març vam acreditar a Secretaria General els dos assessors de la CUP Capgirem Barcelona a Secretaria General i vam enviar per email l’acreditació a la Direcció de BTV.

Avui, 16 de març, el Director de BTV nega la possibilitat de poder assistir als dos assessors designats per la CUP Capgirem Barcelona. Entres altres motius Sergi Vicente al·ludeix:

“També hem de fer constar que:

– en el cas del Sr. Pahissa, té la condició de part contrària a ICB en diferents litigis judicials pendents a dia d’avui de resolució.

– en el cas del Sr. Paniello, es tracta del president del comitè d’empresa de BCN Audiovisual, SLU –empresa adjudicatària dels serveis de producció–, una bona part de la qual han deduït també demandes contra ICB per cessió il·legal, pendents encara de judici oral. D’altra banda, el seu eventual accés a la informació sol·licitada és aliè a les funcions que li corresponen com a president del comitè, funcions que –amb caràcter ordinari– han de produir-se en el marc de les relacions i de la interlocució habitual que mantingui amb l’empresa a la qual pertany.”

Com a grup municipal hem indicat a la Direcció de BTV els nostres motius pels quals els dos assessors de CUP Capgirem Barcelona no poden ser rebutjats per assistir a aquesta visita.

Entre altres motius informem:

“En primer lloc, no estem d’acord amb la interpretació que fa de qui és o qui no és assessor/a. Segons la lectura que aquest Grup Municipal fa de l’article 12.4 d) del ROM, pot ser assessora qualsevol persona que s’acrediti formalment davant l’Ajuntament, com així vam realitzar el 15 de març i els hi vam fer arribar.
En segon lloc, aquest Grup Municipal entén que qualsevol persona entesa en matèries determinades és vàlida per assessorar a un regidor o regidora segons els seus coneixements. D’aquesta manera, són moltes les persones assessores les que han assistit a instituts, consells i empreses municipals als seus consells d’administració i/o per revisar documentació sobre diferents àmbits, sense que siguin persones que rebin retribució de l’Ajuntament.

En tercer lloc, pel que fa el seu argument sobre la manca d’idoneïtat que els senyors Pahissa i Paniello  m’acompanyin degut a la seva situació judicial i per ser membre del comitè d’empresa, respectivament, justament és per aquest motiu, entre tants d’altres, que entenem oportuna la seva presència, ja que seran ells qui podran detectar amb major facilitat si els documents que se’ns presenten contenen o no irregularitats.

A més a més, aprofito l’avinentesa per reiterar que el Sr. Paniello no m’acompanya per la seva condició de president del comitè d’empresa, sinó com a assessor del Grup Municipal. D’altra banda, en una ocasió anterior el Sr. Paniello ja em va acompanyar a les instal·lacions de BTV per revisar documentació, essent igualment president del comité d’empresa. En aquella sessió la Sra. Carme Ponte hi era present, per tant en pot donar testimoni.

Finalment, el Director de BTV ha negat l’assistència als nostres dos assessors, fet aquest que hem posat en coneixement d’Alcaldia per que resolgui quan abans millor aquesta situació.

És el primer cas en que els nostres assessors i assessores es troben amb aquest impediment per assistir a revisar documentació o per assistir a Instituts municipals, consells o empreses municipals.

Des de la CUP Capgirem Barcelona esperem una rectificació immediata, donat que el nostre regidor no assistirà sense els seus dos assessors abans esmentats. 

Documentació entregada a Alcaldia sobre la denegació dels nostres dos assessors per la Direcció de BTV